ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - Môn : VẬT LÝ-KHỐI 10 - Trường THPT Tây ThạnhTrường THPT Tây Thạnh

 

ĐỀ 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014

Môn : VẬT LÝ-KHỐI 10

Thời gian: 45 phút

 

Câu 1: Momen lực đối với một trục quay là gì? (1 điểm)

Câu 2: Chu kì của chuyển động tròn đều là gì? Hãy viết công thức liên hệ giữa chu kì và tốc độ góc. (1 điểm)

Áp dụng: Tính tốc độ góc kim phút của một đồng hồ. (1 điểm)

Câu 3: Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết biểu thức của lực hấp dẫn. (1 điểm)

Áp dụng: Trái đất có khối lượng M=6.1024kg, bán kính R=6400km. Tìm gia tốc rơi tự do của vật ở độ cao  h=3200km (Biết G=6,67.10-11Nm2/kg2) (1 điểm)

Câu 4: Một xe có khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động trên một đường thẳng với vận tốc 36km/h thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều đạt vận tốc 54km/h sau khi đi được quãng đường 50m. Biết lực kéo của động cơ không đổi trong suốt quá trình tăng tốc là 4875N và g=10m/s2. Tính hệ số ma sát giữa xe và mặt đường. (2 điểm)

Câu 5: Một vật được ném theo phương ngang ở độ cao 80m so với mặt đất với vận tốc ban đầu là 15m/s. Bỏ qua mọi lực cản và cho g=10m/s2. Tính tầm ném xa của vật. (1 điểm)

Câu 6: Một vật được treo vào tường nhờ một dây BC. Muốn cho vật xa tường người ta dùng một thanh chống, một đầu tì vào tường, đầu kia tì vào điểm C của dây và dây BC hợp với tường một góc 45o. Cho biết vật nặng 2kg và g=10m/s2. Tính lực căng dây và phản lực của thanh. (1 điểm)

Câu 7: - Tại sao khi kéo một thùng đầy nước từ giếng lên, nếu kéo quá mạnh dây dễ đứt?

- Một người ngồi trên thuyền cầm sợi dây, một đầu dây buộc chặt vào bờ. Khi kéo dây một lực, thuyền tiến vào bờ. Điều đó có trái định luật Niutơn không. Hãy giải thích hiện tượng. (1 điểm)

 

 

Trường THPT Tây Thạnh

 

ĐỀ 2

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014

Môn : VẬT LÝ-KHỐI 10

Thời gian: 45 phút

 

Câu 1: Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (quy tắc momen lực). (1 điểm)

Câu 2: Tần số của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tần số. (1 điểm)

Áp dụng: Tính tần số kim phút của một đồng hồ. (1 điểm)

Câu 3:Phát biểu định luật Húc và viết biểu thức định luật Húc. (1 điểm)

Áp dụng: Tính độ cứng của lò xo khi treo vào một vật nặng thì lực đàn hồi là 10N và độ dãn của nó là 10cm. (1 điểm)

Câu 4: Một chiếc xe có khối lượng 1 tấn đang chuyển động trên một đường thẳng với vận tốc 72km/h thì tắt máy chuyển động chậm dần đều do ma sát với hệ số ma sát là 0,02. Tính quãng đường xe đi được từ lúc tắt máy đến lúc dừng. Cho biết g=10m/s2. (2 điểm)

Câu 5: Một vật được ném theo phương ngang ở độ cao 80m so với mặt đất với vận tốc ban đầu là 15m/s. Bỏ qua mọi lực cản và cho g=10m/s2. Tính thời gian chạm đất vật. (1 điểm)

Câu 6: Một bóng đèn có trọng lượng 2N, được treo vào giá như hình vẽ. Xác định lực đàn hồi của thanh gỗ và lực căng dây BC. Biết AB = 2AC. (1 điểm)

Câu 7: - Tại sao khi kéo một thùng đầy nước từ giếng lên, nếu kéo quá mạnh dây dễ đứt?

-Một người ngồi trên thuyền cầm sợi dây, một đầu dây buộc chặt vào bờ. Khi kéo dây một lực, thuyền tiến vào bờ. Điều đó có trái định luật Niutơn không. Hãy giải thích hiện tượng.  (1 điểm)

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu