ĐỀ KIỂM TRA HKI - Môn: Vật lý ; Khối: 10 - TRƯỜNG THPT PHÙNG HƯNGSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THPT PHÙNG HƯNG

 


ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2013-2014

Môn: Vật lý ; Khối: 10

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề.

 

         

 

Câu 1 (3,0 điểm):

Chuyển động tròn đều là gì? Nêu một ví dụ thực tế về chuyển động tròn đều.

Chu kì T của chuyển động tròn đều là gì ? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều.

Tần số f của chuyển động tròn đều là gì ? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tần số trong chuyển động tròn đều.

Câu 2 (1,0 điểm):

Phát biểu và viết hệ thức của định luật III Niu-tơn.

Câu 3 (1,0 điểm):

Một lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k và chiều dài tự nhiên là 10cm . Khi móc vào đầu dưới của lò xo quả nặng 200g thì chiều dài lò xo là 14cm.Cho g =10m/s2. Tính độ cứng k của lò xo.

Câu 4 (3,0 điểm):

Một vật có khối lượng 4kg nằm yên trên bàn nằm ngang. Vật được kéo bằng một lực  có phương nằm ngang chuyển động với gia tốc a = 1m/s2Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt ngang là t= 0,25. Cho g =10m/s2.

a) Tính độ lớn lực kéo F.

b) Sau khi vật đi được quãng đường 8m lực  ngừng tác dụng. Hỏi sau bao lâu vật dừng lại kể từ khi lực  ngừng tác dụng ?

Câu 5 (2,0 điểm):

 

Từ độ cao 20m so với mặt đất, một vật được ném ngang với vận tốc v0 = 20m/s xuống đất. Lấy . Bỏ qua sức cản của không khí.

a) Xác định tầm bay xa của vật.

b) Xác định vận tốc của vật lúc chạm đất.

 

 

-----------------------------Hết-----------------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……………………………….......…............; Số báo danh:………………........

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu