ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - Vat Ly 10 - TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚTRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2013-2014                             MÔN : LÝ – LỚP 10 BAN B& D

                                                                    Thời gian :  45 phút

I.LÝ THUYẾT (6 điểm):

Câu 1(1,5 đ) Định nghĩa và viết biểu thức momen lực. Phát biểu quy tắc momen lực

Câu 2(2đ): Phát biểu và viết biểu thức định luật 3 Niutơn. Nêu các đặc điểm của lực và phản lực

Câu 3 (2,5đ) Phát biểu và viết biểu thức của định luật Hooke, viết biểu thức và đơn vị.

Áp dụng: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30 cm được treo thẳng đứng. Treo vật có trọng lượng 4N vào đầu của lò xo thì lò xo có chiều dài 34 cm. Tính độ cứng của lò xo. Cho g =10 m/s2

II / BÀI  TOÁN:

Bài 1(2đ) : Cho hệ như hình vẽ, trong đó thanh AB đồng chất dài 100cm, cho OA= 25cm, m1= 300g.Tính khối lượng m2 cần treo ở B để thanh cân bằng trong 2 trường hợp.

a. Thanh AB có khối lượng không đáng kể.

b.Thanh AB có khối lượng m= 150g.

 

Bài  2 :Người ta đẩy một  vật A có khối lượng m1 = 50 kg theo phương ngang với một lực 300 N làm vật chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,2.

a)      Tính gia tốc chuyển động của vật.

b)      Tính quãng đường vật đi được sau 5 giây chuyển động.

 

Hết

 

 

 

Họ tên thí sinh :…………………………………….SBD……………………………………..

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

    NĂM HỌC 2013-2014                          MÔN : LÝ – LỚP 10 BAN A & CB A

                                                                    Thời gian :  45 phút

I/ LÝ THUYẾT (6đ):

Câu 1(1,5 đ) : Định nghĩa và viết biểu thức momen lực.Phát biểu quy tắc momen lực

Câu 2(2đ): Phát biểu và viết biểu thức định luật 3 Niutơn. Nêu các đặc điểm của lực và phản lực

Câu 3 (2,5đ) Phát biểu và viết biểu thức của định luật Hooke, viết biểu thức và đơn vị.

Áp dụng: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30 cm được treo thẳng đứng. Treo vật có trọng lượng 4N vào đầu của lò xo thì lò xo có chiều dài 34 cm. Tính độ cứng của lò xo. Cho g =10 m/s2

II/ BÀI  TOÁN (4đ):

Bài 1(2đ) : Một vật có khối lượng m =2kg được treo vào tường bởi dây BC và thanh AB. Thanh AB có khối lượng 1kg gắn vào tường nhờ bản lề A, AC= AB.Tìm lực căng của dây. Lấy g = 10 m/s2

a./ Thanh AB có khối lượng không đáng kể.

b/.Thanh AB có khối lượng m= 150g.

Bài  2(2đ) :Người ta đẩy một vật A có khối lượng m1 = 50 kg theo phương ngang với một lực 300 N làm vật chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,2.

a) Tính gia tốc chuyển động của vật. Tính quãng đường vật đi được sau 5 giây chuyển động.

b) Đặt một vật B có khối lượng m2 lên trên vật A và đẩy hai vật chuyển động thẳng đều với lực đẩy như trên. Hỏi khối lượng m2 phải là bao nhiêu? Cho g = 10 m/s2 

HẾT

 

 

 

 

Họ tên thí sinh :…………………………………….SBD…………………………….

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu