ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN VẬT LÝ 10 - TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - Năm học 2013-2014

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN                   Thời gian: 60 phút

                                                                                

LÝ THUYẾT (5đ)

Câu 1: (2đ)

a/ Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều(1đ)

b/ Chu kỳ của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kỳ và vận tốc góc?

Câu 2: (3đ)

a/ Ngẫu lực là gì? Viết công thức tính momen của ngẫu lực (nêu rõ công thức và tên của từng đại lượng, đơn vị)? Vì sao khi chế tạo các bộ phận quay của máy móc (như bánh đà, bánh xe ôtô,…) thì phải làm cho trục quay đi qua trọng tâm của bánh đà, bánh xe một cách chính xác nhất? (2đ)

b/ Ứng dụng: Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5,0N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20cm. Xác định momen của ngẫu lực?(1đ)

A.      BÀI TẬP (5đ)

Câu 3: (2đ)

Lò xo treo thẳng đứng có chiều dài ban đầu là l0 = 30cm. Khi treo vào đầu dưới của lò xo vật nặng có khối lượng m = 100g thì lò xo có chiều dài l. Biết độ cứng của lò xo là k = 100N/m, lấy g = 10m/s2. Tính l?

Câu 4: (3đ)

Một ôtô có khối lượng m = 1 tấn bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên mặt đường ngang. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường là . Biết lực kéo của động cơ ôtô là Fk = 3000N, lấy g = 10m/s2.

a/ Tìm giatốc của ôtô?(2đ)

b/ Tìm quãng đường mà ôtô đi được sau thời gian t = 10s kể từ lúc ôtô bắt đầu chuyển động?(1đ)

 

 

-------------------------------------------------Hết-------------------------------------------------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu