ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – MÔN VẬT LÝ LỚP 10 - Trường THPT Trần Quang KhảiTrường THPT Trần Quang Khải

Năm học 2013 – 2014

-*-

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – MÔN VẬT LÝ LỚP 10

Thời gian làm bài 45 phút ( không kể thời gian phát đề )

--*--

1 . a. Phát biểu nội dung định luật I Niu tơn.  ( 1đ )        
b. Phát biểu nội dung định luật III Niu tơn.  Viết công thức của định luật. ( 1,5 đ )    
c. Phát biểu nội dung định luật Húc.  Viết công thức của định luật. ( 1 đ )

            Áp dụng :

Cho hệ quả cầu - lò xo như hình vẽ bên. Lò xo có độ cứng 50 N/m và chiều dài tự nhiên là 20 cm. Tính độ lớn lực đàn hồi tác dụng lên quả cầu khi lò xo dài 18 cm. Vẽ hình lực đàn hồi đó.  Cho biết lò xo trong giới hạn đàn hồi. (1đ )

 

2. Một vật có khối lượng 2kg được kéo với lực không đổi có độ lớn  6N như hình vẽ. Bỏ qua ma sát trượt giữa vật và sàn. Chọn trục Ox như hình vẽ. ( O cố định trên sàn )
  a. Vẽ hình có đầy đủ các lực tác dụng lên vật. ( 0,5đ )

     b. Viết công thức véctơ cua định luật II Niutơn cho trường hợp vật này. ( 0,5 đ)

     c. Tính độ lớn gia tốc của vật. Vẽ véctơ gia tốc của vật. (1 đ)

 

3. Một vật có khối lượng 4 kg được đặt trên mặt sàn nằm ngang bằng gỗ. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là 0,2 . Vật được kéo một lực có độ lớn 20 N theo phương song song với sàn. Lấy  g=10m/s2.
  a. Tính quãng đường đi được của vật kề từ lúc bắt đầu kéo đến lúc vật đạt tốc độ 3 m/s . ( 1,5 đ )
  b. Khi vật đạt tốc độ 3m/s  thì sàn ngang chuyển qua bằng bê tông . Gia tốc của vật giảm bớt 2m/s2. Để gia tốc không đổi thì độ lớn lực kéo phải bằng bao nhiêu niutơn ? ( 1đ )

 

4. Trong tương tác hấp dẫn giữa hai chất điểm, khi giảm bớt khoảng cách giữa hai chất điểm 20%  và giữ nguyên khối lượng mỗi chất điểm thì độ lớn lực hấp dẫn tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm ? 
Tại sao ? ( 1 đ )

 

- Hết –

 

 

 

 

SBD :…………………Họ tên HS :…………………………………………………………………

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu