ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - VẬT LÝ 10 - TRƯỜNG THPT TRẦN HỮU TRANGSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT TRẦN HỮU TRANG

                         

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2013-2014)

MÔN: VẬT LÝ 10

Thời gian làm bài: 45 Phút

(Không kể thời gian phát đề)

 

Câu  1. (2,0 điểm)

a.   Phát biểu nội dung định luật III Niu-tơn và viết biểu thức định luật.

b.   Trình bày đặc điểm của lực và phản lực.

 

Câu 2. (1,5 điểm)

Phát biểu nội dung định luật vạn vật hấp dẫn? Viết công thức và giải thích.

 

Câu  3. (2,0 điểm)

Một xe ôtô có khối lượng 2 tấn bắt đầu chuyển động từ trạng  thái nghỉ dưới tác dụng của lực kéo động cơ FK = 5000N. Biết hệ số ma sát giữ bánh xe và mặt đường là 0,2. Lấy g = 10m/s2.

a. Tính gia tốc chuyển động của xe ôtô?        

b. Sau 20 giây, xe hãm phanh chuyển động chậm dần đều rồi dừng lại. Tính quãng đường xe đi tiếp cho đến khi dừng lại biết lực hãm phanh 1500N.

 

Câu  4. (1,5 điểm)

Chuyển động tròn đều là gì? Tốc độ góc là gì? Công thức?

 

Câu  5. (1,5 điểm)

Một lò xo thẳng dài treo cố định đầu trên. Khi treo quả cân có khối lượng m1 = 400g vào đầu dưới của lò xo thì chiều dài lò xo là l1 = 27cm. Khi treo thêm một quả cân có khối lượng m2 = 200g vào đầu dưới lò xo trên thì lò xo có chiều dài l2 = 29,5cm. Lấy g = 10m/s2. Tính chiều dài tự nhiên l0 và độ cứng k của lò xo.

 

Câu  6. (1,5 điểm)

Một vật có khối lượng m, khi ở gần mặt đất thì có trọng lượng của vật là 10N. Hỏi phải đem vât lên độ cao h là bao nhiêu để trọng lượng của vật là 2,5 N.

 

 

----- HẾT ------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu