ĐỀ THI HKI - VẬT LÍ 10 - TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNGSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                            ĐỀ THI HKI (2013-2014)

TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG                      MÔN : VẬT LÍ 10

                                                                 Thời gian : 45 phút

ĐỀ A

Câu 1 (2đ). Phát biều và viết hệ thức định luật II Newton.

Câu 2 (3đ).

a.      Định nghĩa sự rơi tự do.

b.      Thả một vật rơi tự do từ độ cao h = 20m xuống đất. Lấy g = 10m/s2. Tính thời gian rơi của vật và vận tốc của vật khi chạm đất.

Câu 3 (3đ). Lúc 7h sáng tại hai điểm A và B cách nhau 100 km có hai ô tô khởi hành cùng lúc chạy cùng chiều nhau trên đường thẳng theo chiều từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 72 km/h và của ô tô chạy từ B là 48 km/h.

a.      Viết  phương trình chuyển động của hai ô tô.

b.      Tính khoảng cách giữa hai xe vào lúc 8h.

c.      Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.

Câu 4 (2đ). Một chiếc xe khối lượng 500 kg chuyển động trên đường nằm ngang, có hệ số ma sát trượt 0,1. Lấy g = 10 m/s2.

a.      Sau khi khởi hành được 20 s thì xe đạt vận tốc 36 km/h. Tính lực phát động.

b.      Tiếp theo xe bị tắt máy. Tính thời gian xe còn đi tiếp đến khi ngừng hẳn.

-----Hết-----

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               ĐỀ THI HKI (2013-2014)

TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG                           MÔN : VẬT LÍ 10

    Thời gian : 45 phút

ĐỀ B

Câu 1 (2đ). Phát biều và viết hệ thức định luật II Newton.

Câu 2 (3đ).

c.      Phát biều và viết công thức định luật Húc.

d.      Một lò xo chiều dài tự nhiên l0= 20cm. Treo một vật có khối lượng m =100g, lò xo dài 40cm.  Lấy g =10m/s2. Tính độ cứng của lò xo.

Câu 3 (3đ). Lúc 7h sáng tại hai điểm A và B cách nhau 100 km có hai ô tô khởi hành cùng lúc chạy cùng chiều nhau trên đường thẳng theo chiều từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là     72 km/h và của ô tô chạy từ B là 48 km/h.

d.      Viết  phương trình chuyển động của hai ô tô.

e.      Tính khoảng cách giữa hai xe vào lúc 8h.

f.       Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.

Câu 4 (2đ). Một chiếc xe khối lượng 500 kg chuyển động trên đường nằm ngang, có hệ số ma sát trượt 0,1. Lấy g = 10 m/s2.

c.      Sau khi khởi hành được 20 s thì xe đạt vận tốc 36 km/h. Tính lực phát động và quãng đường mà xe đi được.

d.      Tiếp theo xe bị tắt máy. Tính thời gian xe còn đi tiếp đến khi ngừng hẳn.

---------Hết-------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu