ĐỀ THI HỌC KỲ I - Vat Ly 10 - TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂNSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

      TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                       

                                              

ĐỀ THI HỌC KỲ I -  Năm học: 2013 - 2014

     Môn thi: Vật lý

     Thời gian làm bài: 45 phút

     Lớp: 10

                                    không được sử dụng tài liệu

 

A.LÝ THUYẾT: (5 điểm)

         Câu 1: ( 1,5điểm) Phát biểu định luật III Niutơn? Viết biểu thức?

Câu 2:  (2,0 điểm) Phát biểu và viết hệ thức của định luật Húc?

Áp dụng: Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có hệ số đàn hồi 100N/m để nó giãn ra  2cm, lấy g=10m/s2.

Câu 3: (1,5điểm) Phát biểu định nghĩa lực và điều kiện cân bằng một chất điểm?

B. BÀI TẬP: (5 điểm)

Câu 4 (1,5 điểm)  Một ô tô khối lượng m=1 tấn, chuyển động nhanh dần đều trên đường nằm ngang, hệ số ma sát 0,1. Biết lực kéo ô tô là 3000N. Tính gia tốc của ô tô.

Câu 5:(1,5 điểm) Một người gánh hai thúng,một thúng gạo nặng 300N,một thúng ngô nặng 200N. Đòn gánh dài 1m.Vai người ấy đặt ở điểm O cách hai đầu treo thúng gạo và thúng ngô các khoảng lần lượt là d và d bằng bao nhiêu để đòn gánh cân bằng và nằm ngang ?

Câu 6 (2 điểm) Một lò xo được treo thẳng đứng. Khi treo vật có khối lượng m1=100g vào đầu dưới lò xo thì có chiều dài l1=31cm. Treo thêm vật m2=m1 thì lò xo có chiều dài l2=32cm, lấy g=10m/s2.

a)Tính độ cứng của lò xo

          b) Tính chiều dài tự nhiên l0.

 

……………Hết……………

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu