KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN VẬT LÝ 10 - TRƯỜNG THPT THIẾU SINH QUÂN     BỘ TƯ LỆNH TP.HỒ CHÍ MINH                      KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM 2013 – 2014

TRƯỜNG THPT THIẾU SINH QUÂN                                MÔN VẬT LÝ 10

                       ĐỀ 1                                                                THỜI GIAN: 45 PHÚT

 

 

Câu 1. Sự rơi tự do là gì? Nêu những đặc điểm của sự rơi tự do. (2điểm)

 

Câu 2. Phát biểu và viết hệ thức định luật III Niu-tơn? (1điểm)

 

Câu 3. Phát biểu điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song? (1điểm)

 

Câu 4. Một lò xo khi treo vật m = 100g sẽ dãn ra 5cm. Lấy g = 10 m/s2.

a) Tìm độ cứng của lò xo.

b) Thay vật m bởi vật m' thì lò xo dãn 3cm. Tìm m'. (2điểm)

 

Câu 5. Trong môn trượt tuyết, một vận động viên sau khi trược trên đoạn đường dốc thì trượt ra khỏi dốc theo phương ngang ở độ cao 90 m so với mặt đất. Người đó bay xa được 180 m trước khi chạm đất. Lấy g = 9,8 m/s2.

a) Tính thời gian rơi của người đó.

b) Tính tốc độ của người đó khi rời khỏi dốc. (2điểm)

 

Câu 6. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 15 m/s thì tắt máy hãm phanh. Biết hệ số ma sát trượt giữa bánh xe và mặt đường là m = 0,4. Lấy g = 10 m/s2.

          a) Tính gia tốc của ôtô.

          b) Tính quãng đường mà ô tô đi được kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại. (2điểm)

 

---HẾT---

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu