ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ - Vat Ly 10 - TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨCTRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC

Năm học 2013-2014

--- oOo ---

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: LÝ . Khối 10

Thời gian làm bài: 45 phút

--------------------------------

I- PHẦN BẮT BUỘC (8 điểm) Chung cho tất cả học sinh.

 

Câu 1 (2 điểm):
      a/ Phát biểu và viết công thức của định luật II Newton.

      b/ Một vật có khối lượng m = 10kg đang chuyển động nhanh  dần đều với gia tốc a = 0,2 m/s2. Tính độ lớn hợp lực tác dụng lên vật..

Câu 2 (2 điểm):
      a/ Viết công thức tính độ lớn của lực hấp dẫn và cho biết tên, đơn vị của các đại lượng trong công thức.

       b/ Cho hai quả cầu bằng chì giống hệt nhau có khối lượng m1 = m2 = 50kg. Khoảng cách giữa tâm của hai quả cầu là R = 0,5m. Tính độ lớn lực hấp dẫn giữa chúng.

  Câu 3 (2 điểm):
     a/ Phát biểu và viết công thức của định luật Húc (Hookes).

      b/ Một lò xo có có chiều dài tự nhiên o = 10cm,độ cứng k = 40N/m. Giữ cố định một đầu, tác dụng vào đầu kia một lực F = 1N theo phương lò xo để nén lò xo. Khi cân bằng lò xo có chiều dài bao nhiêu?

Câu 4 (2 điểm):
    Một vật có khối lượng m = 4kg,ban  đầu đứng yên tại A trên mặt phẳng nằm ngang, chịu tác dụng lực F = 12N theo phương ngang, vật trượt nhanh dần đều trên đoạn đường AB dài 12,5m. Biết hệ số ma sát trượt là µ =0,2 và lấy g = 10m/s2.

a/ Tính vận tốc của vật khi đến B?

b/ Khi đi đến Blực F = 0N, vật tiếp tục trượt lên mặt BC nghiêng một góc α = 30o so với mặt phẳng nằm ngang. Tính quãng đường mà vật đi lên được trên mặt phẳng nghiêng trước khi ngừng lại? Bỏ qua ma sát trên mặt phẳng nghiêng.

II- PHẦN TỰ CHỌN (2 điểm): Học sinh chọn một trong 2 phần A hoặc B.

A.    Chương trình chuẩn

Câu 5A (1 điểm): Một máy bay đang bay theo phương ngang với vận tốc v0 = 540km/h ở độ cao 500m thì thả một gói hàng. ( Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s2 ). Tính tầm bay xa của gói hàng?

 

Câu 6A(1điểm): Thanh AB đồng chất,tiết diện đều.Thanh có trọng lượng P = 1N phân bố đều, đặt lên vật đỡ tại O như hình vẽ.
Biết OA = 3OB, lựcF2 = 7N.Tính độ lớn lựcF1 để thanh AB cân bằng, nằm ngang?

 

B.  Chương trình nâng cao

Câu 5B (1 điểm): Ở mặt đất gia tốc rơi tự do là gđ = 9,8m/s2 .Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao cách mặt đất h = 2R (với R là bán kính của Trái Đất)?

Câu 6B(1điểm) Cho hai lực đồng qui ,có độ lớn F1 = 12N,F2 =16N. Hợp hai lực có độ lớn
F = 14,4N. Tính góc α giữa hai lực 
,

                                                              -------------HẾT------------

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu