ĐỀ THI KIỂM TRA HK1 - VẬT LÝ 10 - TRƯỜNG THPT VĂN LANGSở GD & ĐT Tp Hồ Chí Minh

TRƯỜNG THPT VĂN LANG

2013-2014

 

ĐỀ THI KIỂM TRA HK1

Môn: VẬT LÝ

Lớp: 10

Thời gian làm bài: 45 phút


Họ và tên học sinh: ____________________________

 

Điểm

Lời phê

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu 1:

a)     Sự rơi tự do là gì? Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do? (1,5 điểm)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

b)     Viết các công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của sự rơi tự do. (0,5 điểm)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Câu 2:

Nêu các đặc điểm của lực và phản lực? (1 điểm)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Câu 3:

Phát biểu và viết biểu thức định luật II Niu- tơn. (1.5 điểm)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Học sinh không được viết vào khung này

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Câu 4:

Người ta kéo 1 cái thùng có khối lượng 55 kg theo phương hợp với phương ngang một góc 300 với lực 220N làm thùng chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng ngang là 0,35. Tính gia tốc của thùng lấy g = 9,81 m/s2. (2 điểm) (biểu diễn các lực lên hình có sẵn trong đề)                                

Tóm tắt                                                                             Giải:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Câu 5:

Khi ô tô đang chạy với vận tốc 54km/h trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe thấy có đám đông phía trước, liền hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được 125 m thì vận tốc của ô tô chỉ còn 36km/h.  Tính gia tốc của ô tô?  (1,0 điểm)

 

Tóm tắt                                                                             Giải:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Học sinh không được viết vào khung này

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Câu 6:

Treo một vật có khối lượng 200g vào một lò xo thì lò xo giản ra một đoạn 10mm.

a.       Tính độ cứng của lò xo. Lấy g=10m/s2. (1 điểm)

Tóm tắt                                                                             Giải:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

b.      Khi treo vật khác có trọng lượng chưa biết thì lò xo giản ra 80mm. Tính trọng lượng chưa biết. (0,5 điểm)

Tóm tắt                                                                             Giải:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Câu 7: Làm thế nào để tăng mức vững vàng của một vật cân bằng có mặt chân đế ? (1,0 điểm)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu