KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN : VẬT LÝ – KHỐI LỚP 10 - TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU.........................................................................................

 

SỞ GD – ĐT TP.HCM

TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU

KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013 – 2014.

MÔN : VẬT LÝ – KHỐI LỚP 10 (Cơ Bản)

Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian phát đề)

A. PHẦN LÝ THUYẾT (4.0 điểm)

Câu 1 (1,5đ) : a) Khái niệm sự rơi tự do.

                         b) Hãy cho biết quán tính là gì ? Định luật nào còn được gọi là định luật quán tính ?

         Chuyển động theo quán tính là chuyển động như thế nào ?

Câu 2 (1,0đ) : Phát biểu của định luật vạn vật hấp dẫn ?

Câu 3 (1,5đ) : a) Phát biểu của định luật Hooke (Húc) đối với sự biến dạng đàn hồi của lò xo ?

                       b) Điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng đồng thời của ba lực không song song.

B. PHẦN BÀI TOÁN (6.0 điểm)

Câu 4 (1,5đ) : Một vật có gia tốc rơi tự do ở gần mặt đất là g = 10 m/s2. Nếu vật này được thả rơi tự do từ độ cao h = R (so với mặt đất) thì gia tốc rơi tự do của nó có độ lớn g'. Hãy so sánh g' với g (theo tỷ số) ?

Cho biết :  là bán kính của trái đất,  là khối lượng trái đất và  là hằng số hấp dẫn.

 

Câu 5 (2,5đ) : Một xe tải có khối lượng m = 2 tấn đang chuyển động thẳng trên đường nằm ngang với tốc độ 36 km/h thì tài xế tăng tốc. Sau khi tăng tốc, xe đi được 100 m thì đạt tốc độ 72 km/h. Hệ số ma sát trên mặt phẳng ngang là 0,1. Lấy g = 10 (m/s2). Xác định lực kéo của động cơ xe tải ?

Câu 6 (2,0đ) : Thanh AB đồng chất, tiết diện đều có thể quay quanh trục O (như hình vẽ). Thanh AB có chiều dài là 22cm, trọng lượng 2 N.

Cho OA = 8cm ; ; F1 = 3 N.

Tìm độ lớn của lực  để thanh AB cân bằng ?        

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu