ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU TOÁN - KHỐI 8 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM         ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

  TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU   NĂM HỌC 2019-2020


MÔN: TOÁN - KHỐI 8

(Thời gian: 90 phút, không tính thời gian giao đề)

__________________________________________________________________________


Họ tên học sinh: ----------------------------------------------Lớp: -------------- SBD: ---------------

(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)


Câu 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính

a) b)

Câu 2: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử 

a) x(x + y) – 6(x + y)                       b)

Câu 3: (1,5 điểm) Tìm x biết

  1. x2-25=0                                       b) x+32-x(x-3)=12

Câu 4: (1,0 điểm) 

Cửa hàng “Điện máy xanh” giảm giá một loại máy giặt hiệu Sam Sung, đợt 1 giảm 15%. Vào dịp cuối năm, cửa hàng lại tiếp tục giảm 10% so với đợt 1. Do đó, giá của máy giặt được giảm giá chỉ còn lại 6 464 250 VNĐ. Hỏi giá ban đầu của loại máy giặt đó?

Câu 5: (1,0 điểm)

Nhà bạn Nhi chuẩn bị lát gạch tầng trệt ngôi nhà (gồm phòng khách và phòng ăn). Phòng khách là hình chữ nhật có kích thước 5m và 6m, phòng ăn là hình vuông có cạnh là 5m. Tiền gạch lát phòng là 300 000 VNĐ/m2. Tiền công lát là 60 000 VNĐ/m2. Hỏi ba mẹ bạn Nhi phải tốn bao nhiêu tiền để lát gạch cho tầng trệt ngôi nhà ?

Câu 6: (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC) có trung tuyến AM. Vẽ MD vuông góc với AB tại D; Vẽ ME vuông góc với AC tại E.

  1. Chứng minh : Tứ giác ADME là hình chữ nhật.

  2. Gọi N là điểm đối xứng của M qua E, vẽ AH vuông góc với BC tại H.  Chứng minh: Tứ giác ABMN là hình bình hành và tứ giác DHME là hình thang cân. 

  3. Chứng minh : AH2 = BH.CH

---HẾT---

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

          

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

 NĂM HỌC 2019 – 2020 

MÔN: TOÁN – LỚP 8

CÂU

NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM

1

Thực hiện phép tính

a)

b) = ==


2,0 đ


1,0 đ


1,0 đ

2

Phân tích đa thức thành nhân tử:

  1. x(x + y) – 6(x + y)

 = (x + y)(x – 6)

b) 

1,5 đ

0,75 đ0,75 đ

3
Tìm x 

  1. x2-25=0 

(x – 5)(x + 5) = 0

x – 5 = 0 hoặc x + 5 = 0

      x = 5                x = - 5 


b) x+32-x(x-3)=12

x2+6x+9-x2+3x=12

             9x = 3 

               x = 13

1,5 đ1,0 đ x 2
4

Gọi x (VNĐ) là giá ban đầu của máy giặt

Giá tiền sau khi giảm đợt 1 là: x – x.15% = x.85%

Giá tiền sau khi giảm đợt 2 là: x.85%.90%

Theo bài ra, ta có: x.85%.90% = 6 464 250

x = 8 450 000 (VNĐ)


0,25 đ


0,25 đ

0,25 đ


0,25 đ


5

Diện tích phòng khách: 5. 6 = 30 m2

Diện tích phòng ăn: 5 . 5 = 25 m2

Tiền lát gạch : 300 000 . (30 + 25) = 16 500 000 VNĐ

Tiền công: 60 000 . (30 + 25) = 3 300 000 VNĐ

Vậy tổng số tiền ba mẹ bạn Nhi phải trả là: 

16 500 000 + 3 300 000 = 19 800 000 VNĐ


0,25 đ


0,25 đ


0,25 đ


0,25 đ


6

                   

a) Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật  

 
0,25đx4

  1. Chứng minh được AB / / MN và AB = MN

      Suy ra Tứ giác ABMN là hình bình hành

           Chứng minh được DE / / HM và MD = HE =

( hay ) Suy ra tứ giác DHME là hình thang cân.

0,75đ0,75đ

  1. AB2 + AC2 = BC2  (định lý Pitago) 

  AH2 + BH2 + AH2 + CH2 = ( BH + CH)2    

2AH2 = 2 BH.CH AH2 = BH.CH

      


0,25đ

0,25đ---HẾT---

GIÁO VIÊN LẬP ĐÁP ÁN


 

LÊ THỊ NGỌC LAN

      

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu