Help bài tập Al.......................?Help bài tập Al.......................?

Câu 32: Cho hỗn hợp X gồm Al và Na vào nước (có dư ) sau khi phản ứng kết thúc thì thu được 4,48 lít khí và chất rắn Y không tan. Cho chất rắn không tan này vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thì thu đựơc 3,36 lít khí và dung dịch Z. Biết các khí đều đo ở đktc. Số mol mỗi kim loại trong X là: 
A. 0,1 mol Na và 0,2 mol Al 
B. 0,15 mol Na và 0,2 mol Al 
C. 0,1 mol Na và 0,3 mol Al 
D. 0,15 mol Na và 0,3 mol Al
p/s: giải theo bảo toàn nguyên tố..!

Giải:

2Na+2H2O à2NaOH+H2

2Al+6H2O+2NaOH à2Na[Al(OH)4]+3H2

Dể thấy chất rắn còn lại là Al.

Do đó ta có phương trình:

2Al+3H2SO4àAl2(SO4)3+3H2

Số mol hidro trong phương trình 3 là:

n=image001=image002(mol)

suy ra số mol Al là: n=0,1

số mol hidro trong phương trình 1 và 2 là:

n=image003=0,2(mol)

số mol Na và Al trong pt 1 và 2 là:

image004

x=y=0,1 (mol)

vậy: Na=0,1 (mol), Al=0,2 (mol)

 
1 comment:

  1. eigen webwinkel beginnen gratis een webwinkel beginnen voor dummies

    Review my web page lego webwinkel beginnen

    ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu