ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TOÁN LỚP 9 - LẦN 1 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ( Môn : Toán 9 )

Thời gian: 45 phút 


Bài 1:  Thực hiện phép tính  ( 6 điểm )

a)    b) 

c)   d)     với  x ≤  – 0,5 

Bài 2:   Tìm x ( giải phương trình )   ( 2 điểm ) 

a)  b) 

Bài 3:   Cho biểu thức  A =  Với  x ≥  0

a)  Rút gọn biểu thức A

b)  Cho biết biểu thức  B  =  A – x .  Tìm x  để  biểu thức B đạt giá trị lớn nhất.


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ( Môn : Toán 9 )

Thời gian: 45 phút 


Bài 1:  Thực hiện phép tính  ( 6 điểm )

a)    b) 

c)   d)     với  x ≤   

Bài 2:   Tìm x ( giải phương trình )   ( 2 điểm ) 

a)  b) 

Bài 3:   Cho biểu thức  B  =  Với  a ≥  0

a)  Rút gọn biểu thức  A

b)  Cho biết biểu thức  B  =  a  – A  .  Tìm a  để  biểu thức B đạt giá trị nhỏ nhất.


Đáp án đề A 

Bài 1 :   a)  =

b)  = = = 2

c)   =  

 =

d)    với  x ≤  – 0,5

 =   =    = –  2x – 1  ( vì  x ≤  – 0,5  ) 

Bài 2 :   

a)   

    

    

      ⇒   x = 1,5

b) 

        ⇒ 

x = 1  hay   x =   – 1 / 3

Bài 3

 a)  A =  Với  x ≥  0

  A =

  A =

  A  =

b)  Ta có   B =  A – x  ⇒  B  =    với  x ≥  0

   B = 

  Tìm được  x = 0,25  (thỏa đk )

Vậy  x = 0,25  thì giá trị lớn nhất của  B  = 5/4 
Đáp án đề B chấm tương tự đề A

Nếu đáp án có gì sai xót mong GV chấm sửa lại giúp xin cám ơn.

Ngoài cách làm nay học sinh làm cách khác GV chấm theo thang điểm tương ứng


Xem thêm các đề khác tại đây: http://hocdethi.blogspot.com


0,5 điểm x 3

1 +  0,25  + 0,25
0,5 + 0,5 + 0,25 +0,25

0,5 điểm x 3

0,25

0,25

0,25 + 0,25
0,25 x 2 

0,25 x 2 
0,50,25


0,25


0,5


0,25

0,25No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu