KIỂM TRA 1 TIẾT − ĐẠI SỐ 9 - BÀI SỐ 1 


Trường THCS Ngô Tất Tố

KIỂM TRA 1 TIẾT − ĐẠI SỐ 9

(BÀI SỐ 1)


Bài 1 : (6 điểm) Tính 

a) 

b) 

c) 

d)  với x > 3

Bài 2 : (2 điểm)  Giải phương trình 

a) 

b) 

Bài 3 : (2 điểm) Cho biểu thức  

        A =

(với x > 0, x ≠ 1)

a)  Rút gọn A.

b)  Tìm x để A đạt giá trị nhỏ nhất.      


Trường THCS Ngô Tất Tố

KIỂM TRA 1 TIẾT − ĐẠI SỐ 9

(BÀI SỐ 1)Bài 1 :  Tính 

a) 

b) 

c) 

d)  với x > 4

Bài 2 :  Giải phương trình 

a) 

b) 

Bài 3 : Cho biểu thức B =

(với x > 0, x ≠ 4)

a)  Rút gọn B.

b)  Tìm x  để B đạt giá trị lớn nhất .        
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

ĐỀ A

Bài 1 

a)   = 0,5 điểm

0,5 điểm

=   9 0,5 điểm

b)   =  0,5 điểm

=   0,5 điểm

=   0,5 điểm

c)   =   0,5 điểm

=   0,5 điểm

=   6 0,5 điểm

d)   =   0,5 điểm

=   0,25 điểm

=     (vì x > 3 nên 0 > 3 – x ) 0,5 điểm

=    1 0,25 điểm

Bài 2 :  

a) ⇔  0,25 điểm

    ⇔ 

⇔  0,25 điểm

  • x – 5  =  100 0,25 điểm

  • x        =   105 0,25 điểm

b) ⇔  0,25 điểm

⇔   0,25 điểm

⇔    3x + 1 = 7 hay 3x + 1 = −7 0,25 điểm

⇔           x  = 2 hay         x  =  0,25 điểm

Bài 3 :  

a)  A = 1 điểm

b) 

      ⇒ A ≥ −1  ⇒ GTNN của A là  −1

      Dấu “=” xảy ra khi = 0 ⇔ x = 0 1 điểm


ĐỀ B

Bài 1

a) 7 1,5 điểm

b) 1,5 điểm

c)  12 1,5 điểm

d)  x > 4 ⇒ 4 − x <0

Đáp số : 1 1,5 điểm

Bài 2 :  

  1. x = 5 1 điểm

  2. x = 4 hay x = −1 1 điểm

Bài 3 :  

a)  B = 1 điểm

b) 

      ⇒ B ≤  ⇒ GTLN của B là 

      Dấu “=” xảy ra khi = 0 ⇔ x = 0 1 điểm    Xem thêm các đề khác tại đây: http://hocdethi.blogspot.com

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu