BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9 - Lần 1 BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9


Câu 1: (7 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc C = 300 và AB = 15cm

a/ Giải tam giác ABC vuông tại A                                       (3đ)

b/ Vẽ đường cao AH Tính độ dài AH và HC                       (2đ)

c/ Vẽ HI vuông góc AC tại I. Tính diện tích tam giác HIC. (2đ)


Câu 2: (2 điểm)

Cho tam giác ABC có góc A = 300  và góc B = 450, AB = 12cm

Tính độ dài đường cao CH ứng với cạnh AB.


Câu 3: (1 điểm)

Cho tan x =3 với x là số đo góc nhọn. Hãy tính giá trị biểu thức

                                      

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9


 Câu 1: (7 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B = 600  và AC = 20cm

a/ Giải tam giác ABC vuông tại A                                           (3đ)

b/ Vẽ đường cao AH Tính độ dài AH và HB                           (2đ)

c/ Vẽ HKvuông góc AB tại K.Tính diện tích tam giác HKB   (2đ)

 Câu 2: (2 điểm)

Cho tam giác ABC có góc A = 600  và góc C = 450, AC = 10cm

Tính độ dài đường cao BH ứng với cạnh AC.                     

Câu 3: (1 điểm)

Cho tan x =2 với x là số đo góc nhọn. Hãy tính giá trị biểu thức

                                      


Đáp án thang điểm đề A


Bài 1


Bài 2


a/ Góc B= 600

0,25đ

  AC=AB.tanB

0,5đ

0,25đ

  AC=

0,5đ

0,5đ

  AB=BC.sinC

0,5đ

  BC=30cm

0,5đ

Bài 3


b/AH=AC.sinC

0,5đ


(Hay AH.BC=AC.AB

0,5đ)

=


0,5đ

0,5đ

HC=AC.cos300

0,5đ


(hayAC2=CH.CB

0,5đ)


HC= 22,5cm

0,5đ

0,5đ

c/ HI=HC.sinC

0,25đ

(Các cách khác tính điểm tương tự)


(HI.AC=AH.HC

0,25đ)0,5đIC=HC.cosC

0,25đ(hayHC2 =CI.CA

0,25đ)0,5đ0,25đ0,25đKết quả có thể là số thập phân


Đáp án thang điểm đế B: tương tự đề A

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu