KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9 
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ( Môn : ĐẠI SỐ 9 )


Bài 1 : (6 điểm) Thu gọn các biểu thức sau:

a/ b/

c/ d/ (với x < - 4)


Bài 2 : (2 điểm) Giải các  phương trình sau:

a/ b/


Bài 3 : (2 điểm) Cho biểu thức: 

a/ Thu gọn A.

b/ Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ( Môn : ĐẠI SỐ 9 )


Bài 1 : (6 điểm) Thu gọn các biểu thức sau:

a/ b/

c/ d/ (với x < 5)


Bài 2 : (2 điểm) Giải các  phương trình sau:

a/ b/


Bài 3 : (2 điểm) Cho biểu thức: 

a/ Thu gọn B.

b/ Tìm các giá trị nguyên của x để B có giá trị nguyên.


ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM


ĐỀ A 

1a/

0.25 x 2     0.25        0.25        0.5               

1b/

0.25 x 2     0.25        0.25        0.5               

1c/

0.25 x 2     0.25        0.25        0.5               

1d/

0.25    0.25    0.25 x 2 0.25    0.25

2a/

0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25

2b/

0.25   0.25    0.25    0.25

3a/

Quy đồng mẫu thức

Khai triển tử thức

Làm đến

Kết quả : 

0.25

0.25

0.250.25

3b/

Biến đổi đến:

Tìm đượx: x = 0; x = 4;  x = 9

0.5

0.5


ĐỀ B ( tương tự đề A )                                Xem thêm các đề khác tại đây: http://hocdethi.blogspot.com

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu