ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9 - Lần 1 - Trường THCS Ngô Tất Tố ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  HÌNH HỌC 9Bài 1: (7 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại C có  A = 600 , AB = 8 cm            

a)  Giải tam giác vuông ABC. (3 điểm)

b)  Vẽ đường cao CH. Tính độ dài CH, AH. (2 điểm)

c)  Từ H vẽ HE ⊥ BC (E ∈BC). Tính diện tích tam giác HEB. (2 điểm)


Bài 2: (2 điểm)

Cho  00 < x < 900  Tính cos x,  tan x, cot x.


Bài 3: (1 điểm)

Tính giá trị biểu thức sau:

        A =   ,  với  00 < x < 900 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9


Bài 1: (7 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại B có  A = 30 , BC = 5 cm            

a)  Giải tam giác vuông ABC. (3 điểm)

b)  Vẽ đường cao BK. Tính độ dài BK, CK. (2 điểm)

c)  Từ K vẽ KF ⊥ AB  (F ∈ AB). Tính diện tích tam giác AFK. (2 điểm)


Bài 2: (2 điểm)

Cho  x là góc nhọn .  Tính sin x,  tan x, cot x nếu biết cos x


Bài 3: (1 điểm)

Cho 00 < x < 900. Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến :

B =ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM


ĐỀ A

Bài 1 :  a)  (1điểm)

 AC = AB . cos 600 =  4cm (1điểm)

 BC = (1điểm)

b)  cm (1điểm)

cm (1điểm)

c)   (0,5điểm)

      ΔACB ΔHEB ( Vì AC // HE)

      tỉ số đồng dạng (0,5điểm)

cm2 (1điểm)


Bài 2 :    sin2 x + cos2 x = 1

             cos2 x =

              cos x = (Vì x là góc nhọn nên cos x > 0 ) (1điểm)

tan x = (0,5điểm)

(0,5điểm)


Bài 3 :   A = −1 (1điểm)ĐỀ B

Tương tự đề A


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu