ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9 - Lần 1- Năm Học 2022 


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9


Bài 1 : (7 điểm) 


    Cho Δ ABC vuông tại A có C = 300 và AB = 5cm


          a/  Giải tam giác vuông ABC. (3đ)   

                      

          b/ Vẽ đường cao AH. Tính độ dài AH, HB. (2đ)  


c/  Vẽ HMAB tại M. Tính SΔHMB . (2đ)         


Bài 2 : (3 điểm) 


a/ Chứng minh :  tan2α – sin2α  =  tan2α . sin2α  với mọi góc nhọn α. (1.5đ)


b/ Cho Δ ABC có BC = 10cm, B = 450 , C = 600. Tính SΔABC . (1.5đ)


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9


Bài 1 : (7 điểm) 


    Cho Δ ABC vuông tại A có C = 600  và AC = 5cm


          a/  Giải tam giác vuông ABC. (3đ)   

                      

          b/ Vẽ đường cao AH. Tính độ dài AH, HB. (2đ)  


c/  Vẽ HMAB tại M. Tính SΔHMA . (2đ)         


Bài 2 : (3 điểm) 


a/ Chứng minh :  cot2α – cos2α  =  cot2α . cos2α  với mọi góc nhọn α. (1.5đ)


b/ Cho Δ ABC có AB = 8cm, A = 450, B = 600.  Tính SΔABC . (1.5đ)
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM


 ĐỀ A


Bài 1:

a/  góc B = 300, BC = 10 cm, AC = 5cm 1.0 x 3

    

b/  AH = cm, BH = 2,5 cm 1.0 x2


c/  HM = cm, AM = cm, SHMA = cm2 (1.0 – 0.5 – 0.5)


Bài 2:

a/  VT = tan2α – sin2α  

          1.5

          = VP

b/  SABC = cm2 1.5


Cả hai bài : Nếu kết quả là số thập phân đã được làm tròn đúng hay giải bằng cách khác đúng vẫn cho trọn điểm

ĐỀ B (tương tự đề A)

                                   

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu