ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9 - Lần 1 - 2022 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9

Bài 1 : ( 7đ )

Cho vuông tại A có AB = 4cm ; C = 300

a) Giải

b) Vẽ đường cao AH. Tính độ dài AH ; HC

c) Vẽ HE vuông góc với AC. Tính S

( có thể độ dài làm tròn 1 chữ số thập phân )

Bài 2 : ( 2đ )

Cho có A = 1500 ; AB = 4 cm ; AC = 7 cm.

Tính số đo góc C ? ( Làm tròn đến độ )


Bài 3 : ( 1đ )

Tính giá trị của biểu thức sau ( với x là góc nhọn tuỳ ý )


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC  9

 

B

Bài 1 : ( 7đ )

Cho vuông tại A có ; C =300

a) Giải

b) Vẽ đường cao AD. Tính độ dài AD ; DC.

c) Vẽ DM vuông góc với AC. Tính S


( có thể độ dài làm tròn 1 chữ số thập phân )

Bài 2 : ( 2đ )

Cho có D = 1500 ; DE = 4 cm ; DF = 7 cm.

Tính số đo góc F ? ( Làm tròn đến độ )


Bài 3 : ( 1đ )

Tính giá trị của biểu thức sau ( với x là góc nhọn tuỳ ý )

ĐÁP ÁN ĐỀ A


Bài 1 :  ( 7đ )

a) Tính được ( 1đ x 3 ) 

b) Tính ( 1đ x 2 )

c) Tính được ( 0,75đ x 2 )

Tính                         = ( 0,25đ x 2 )

                         

Bài 2 :  ( 2đ )

Vẽ (hay vẽ )

Tính được ; tính KB = 2 cm ; ( 0,5đ x 3 )

Tính     ( 0,5đ  )

 

Bài 3 :  ( 1đ )

Tính được giá trị của A = 1 ( 1đ )

( thang điểm tuỳ ý )
ĐÁP ÁN ĐỀ B


Đáp án tương tự đề A
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu