ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I VẬT LÝ – Lớp 10            SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

                 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                             NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG TiH – THCS THPT TÂY ÚC                              Môn : VẬT LÝ – Lớp: 10

                                ĐỀ 1                                                                   Thời gian: 45 phút

                           ( Đề có 1 trang)                                                           (không kể thời gian phát đề )

 

      Câu 1 (2,0 điểm)

        Phát biểu nội dung định luật vạn vật hấp dẫn. Viết công thức, nêu tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức.

Câu 2 (2,0 điểm)

        Phát biểu nội dung định luật Húc. Viết công thức, nêu tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức.

       Vận dụng: Treo một vật khối lượng 200 g vào một lò xo thì lò xo có chiều dài 34 cm. Tiếp tục treo thêm vật khối lượng 100 g vào thì lúc này lò xo dài 36 cm. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo là.

Câu 3 (2,0 điểm)

       Tổng hợp lực là gì?

       Vận dụng: Hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10N. Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn là 10N

Câu 4 (1,0 điểm)

       Ở mặt đất, một vật có trọng lượng 27 N. Nếu chuyển vật này ở độ cao cách Trái Đât một khoảng 2R (R là bán kính Trái Đất) thì trọng lượng của vât bằng.

Câu 5 (3,0 điểm) Có tóm tắt

        Một máy bay đang bay với tốc độ 180 m/s ở độ cao 490 m thì thả 1 gói hàng, lấy g=9.8 m/s2.

        a. Gói hàng sẽ bay theo quỹ đạo hình gì? Viết phương trình tọa độ.

        Sau bao lâu gói hàng rơi chạm đất.

        b. Tầm bay xa của gói hàng là bao nhiêu? Xác định độ lớn vận tốc gói hàng trước khi chạm đất?

 

       

Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . .Phòng thi: :. . . . . . . . .

Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm về đề.

Học sinh không sử dụng tài liệu.

--------------------Hết-------------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu