ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10TRƯỜNG THPT TÂY THẠNH

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)

êêê

 

Họ và tên học sinh: ………………………………………………………Lớp:……….Mã số: …………

 

 

Câu 1 (1.5 điểm)

Phát biểu nội dung và viết biểu thức của định luật Húc về lực đàn hồi của lò xo.

Câu 2 (1.5 điểm)

Phát biểu nội dung và viết biểu thức định luật II Niu-tơn

Câu 3 (2.0 điểm)

Một máy bay đang bay ngang ở độ cao 500m với tốc độ không đổi 250m/s thì thả một vật.           Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua mọi lực cản, chọn mốc tại mặt đất.

a.       Sau bao lâu thì gói hàng sẽ rơi xuống đất.

b.      Tầm xa tính theo phương ngang của gói hàng là bao nhiêu?

Câu 4 (2.0 điểm)

Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất ở độ cao 1600 km. Trái Đất có khối lượng gần bằng 6.1024kg, bán kính gần bằng 6400km. Cho hằng số hấp dẫn là 6,67.10-11Nm2/kg2.

a.       Hãy tính vận tốc chuyển động của vệ tinh trên quỹ đạo.

b.      Tính chu kỳ chuyển động của vệ tinh.

Câu 5 (2.0 điểm)

Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0 , độ cứng lò xo k = 90 N/m. Lò xo được cố định một đầu, đầu còn lại treo vật nặng có khối lượng 300 g làm lò xo bị dãn. Cho gia tốc trọng trường là 10 m/s2. Biết lò xo không vượt quá giới hạn đàn hồi.

a.       Tính độ biến dạng của lò xo.

b.      Phải treo thêm vào 1 vật có khối lượng bằng bao nhiêu để độ dãn lúc này gấp đôi độ dãn lúc đầu?

Câu 6 (1.0 điểm)

Để đưa một kiện hàng có khối lượng 1 tấn từ mặt đất lên thùng xe tải, một công nhân sử dụng mặt phẳng nghiêng dài 5m (với góc nghiêng 300  so với phương ngang). Ban đầu kiện hàng được tác dụng 1 lực kéo (có phương song song mặt phẳng nghiêng), cho hệ số ma sát là 0.1. Hỏi để kin hàng lên tới thùng xe thì lực kéo nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Lấy g=10m/s2.

 

-------Hết------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu