ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT THỦ THIÊM

 

 


ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10

Thời gian làm bài 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)

 

 

 

Câu 1 (1 điểm): Hãy phát biểu định luật 1 Newton.

Câu 2 (1 điểm): Phát biểu và viết biểu thức định luật Húc. (Chú thích các đại lượng trong công thức, đơn vị).

Câu 3 (1 điểm): Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song là gì?

Câu 4 (1 điểm): Momen lực đối với một trục quay là gì?

Câu 5 (1 điểm): Cho hai chất điểm có khối lượng giống nhau, khi đặt cách nhau 100 m thì lực hấp dẫn giữa chúng là 667 N. Tính khối lượng của hai chất điểm. Cho hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11 N.m2/kg2.

Câu 6 (1,5 điểm): Một lò xo có chiều dài 28 cm, một đầu được giữ cố định. Khi treo vật có khối lượng m = 360 g thì lò xo dãn ra 2 cm. Lấy g = 10 m/s2.

    a) Tính độ cứng của lò xo.

    b) Nếu treo một vật có khối lượng 630 g thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu?

Câu 7 (1,5 điểm): Một người gánh hai thúng; thúng gạo nặng 150 (N), thúng bắp nặng 100 (N). Đòn gánh dài 1 m. Hỏi vai của người đó phải đặt ở điểm nào và chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh.

Câu 8 (2 điểm): Một thùng gỗ có khối lượng 30 kg đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang tại A. Thùng gỗ được kéo bằng một lực F = 60 N theo phương ngang. Lấy g = 10 m/s2. Cho hệ số ma sát mt = 0,1.

a) Tính gia tốc của thùng. Suy ra vận tốc của thùng sau khi chuyển động được 10 s đến B.

b) Tại B, ngừng tác dụng lực lên thùng. Thùng trượt đến C rồi dừng hẳn. Biết hệ số ma sát vẫn là 0,1. Tính đoạn đường BC.

 

-------------------------------------------------Hết-------------------------------------------------------

 

 

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.

 

Họ và tên học sinh: ………………………………………….Lớp: …………… SBD:………..…………

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu