ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN VẬT LÝ – KHỐI 11 TRƯỜNG THPT THỦ THIÊMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT THỦ THIÊM

 

 


ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN VẬT LÝ – KHỐI 11

Thời gian làm bài 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)

 

 

 

Câu 1 (1 điểm): Phát biểu và viết công thức tính điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch khi có dòng điện chạy qua? Nêu ý nghĩa các đại lượng và đơn vị.

Câu 2 (1 điểm): Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nào và có thể gây ra những tác hại gì?

Câu 3 (1 điểm): Nêu bản chất dòng điện trong chất bán dẫn.

Câu 4 (1 điểm): Định nghĩa hồ quang điện.

Câu 5 (1 điểm): Bộ nguồn có 5 pin giống nhau, trên mỗi pin có suất điện động 2 V và điện trở trong 0,2 W. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc như hình vẽ.

Câu 6 (1,5 điểm): Một nguồn điện có điện trở trong 1 Ω được mắc với điện trở 10 Ω thành mạch kín, khi đó cường độ dòng điện chạy trong mạch là 2 A. Tìm

a.      suất điện động của nguồn.

b.     điện năng tiêu thụ của toàn mạch trong 20 phút và hiệu suất của nguồn.

Câu 7 (1,5 điểm): Một tấm kim loại được đem mạ niken bằng phương pháp điện phân, cường độ dòng điện qua bình điện phân là 2 A. Tính tính khối lượng và chiều dày của lớp Niken trên tấm kim loại sau khi điện phân 1 giờ? Biết diện tích bề mặt kim loại  cần mạ là 40 cm2, niken có khối lượng riêng D = 8,9.103 kg/m3, A = 58, n = 2, hằng số Faraday F = 96500 C/mol. Coi như niken bám đều trên mặt tấm kim loại.

Câu 8 (2 điểm): Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ: E = 24V; r = 1; R1 là biến trở; R2 = 24; R3 = 12

a)     Đều chỉnh R1 = 3. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

b)    Điều chỉnh R1 bằng bao nhiêu để công suất trên R1 lớn nhất. Tính công suất này.

 

 

 

 

 


-------------------------------------------------Hết-------------------------------------------------------

 

 

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.

 

Họ và tên học sinh: ………………………………………….Lớp: …………… SBD:………..…………

 

                          

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT THỦ THIÊM

 

 


ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN VẬT LÝ – KHỐI 11

Thời gian làm bài 45 phút

 

 

 

Câu 1 (1 điểm): Phát biểu và viết công thức tính điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch khi có dòng điện chạy qua? Nêu ý nghĩa các đại lượng và đơn vị.

(Không làm đáp án)

 

Câu 2 (1 điểm): Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nào và có thể gây ra những tác hại gì?

(Không làm đáp án)

 

Câu 3 (1 điểm): Nêu bản chất dòng điện trong chất bán dẫn.

Tên hạt tải điện (0, 5đ)  - dịch chuyển có hướng nhờ t/d điện trường – (0,5đ)

 

Câu 4 (1 điểm): Định nghĩa hồ quang điện.

Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực xảy ra trong chất khí  ở  áp suất thường hoặc áp suất thấp giữa hai điện cực có hiệu điện thế không lớn.

 

Câu 5 (1 điểm): Bộ nguồn có 5 pin giống nhau, trên mỗi pin có suất điện động 2 V và điện trở trong 0,2 W. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc như hình vẽ.

Đáp án: 8V;0,7 W

 

Câu 6 (1,5 điểm): Một nguồn điện có điện trở trong 1 Ω được mắc với điện trở 10 Ω thành mạch kín, khi đó cường độ dòng điện chạy trong mạch là 2 A. Tìm

c.      suất điện động của nguồn.

d.     điện năng tiêu thụ của toàn mạch trong 20 phút và hiệu suất của nguồn.

Biểu thức định luật       - 0,25đ

ð  E = 22V                         – 0,25đ

ð  A = EI t = 52800J                   – 0,25 đ

ð  H = U/E = 10/11            – 0,25đ

 

 

Câu 7 (1,5 điểm): Một tấm kim loại được đem mạ niken bằng phương pháp điện phân, cường độ dòng điện qua bình điện phân là 2 A. Tính tính khối lượng và chiều dày của lớp Niken trên tấm kim loại sau khi điện phân 1 giờ? Biết diện tích bề mặt kim loại  cần mạ là 40 cm2, niken có khối lượng riêng D = 8,9.103 kg/m3, A = 58, n = 2, hằng số Faraday F = 96500 C/mol. Coi như niken bám đều trên mặt tấm kim loại.

Đáp án: 2,16g; 0,006cm

 

Câu 8 (2 điểm): Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ: E = 24V; r = 1; R1 là biến trở; R2 = 24; R3 = 12

c)     Đều chỉnh R1 = 3. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

d)    Điều chỉnh R1 bằng bao nhiêu để công suất trên R1 lớn nhất. Tính công suất này.

 

 

 

 

 


R = 11

I = 2A

I = I1 = I23 = 2A

U23 = 16V = U2 = U3

I2 = 2/3A ; I3 = 4/3A

b) P1 = I2.R1 =

P1 lớn nhất khi và chỉ khi mẫu nhỏ nhất

Áp dụng định lý cosin ta có

P1 lớn nhất khi và chỉ khi

Suy ra R1 = 9 ; P1 = 9216W

0,25

 

0,25

 

0,25

0,25

 

0,5

 

0,25

 

0,25

 

-------------------------------------------------Hết-------------------------------------------------------

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu