Ti Số Lượng Giác Góc Nhọn - Bài Tập Phần Thực Tế 
TỐN THỰC TẾ

1) Một máy bay bay lên với vận tốc 500 km/h. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc 300. Hỏi sau 1,2 phút máy bay lên cao được bao nhiêu km theo phương thẳng đứng 2) Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 340 v bóng của một tháp trên mặt đất dài 86 m (h.30). Tính chiều cao của tháp


3) Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4 m. Hy tính gĩc m tia sng mặt trời tạo với mặt đất


4) Một khúc sông rộng khoảng 250m. Một chiếc đị cho qua sơng bị dịng nước đẩy xiên nên phải chèo khoảng 320m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dịng nước đ đẩy chiếc đị lệch đi một góc bằng bao nhiêu độ ?5) Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như hình bn. Tính khoảng cch giữa chng


6) Tính chiều cao của cy trong hình bn :


7)  Một nhà trẻ muốn thiết kế hai cái cầu tuột trong sân chơi. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, cầu tuột cao 1.5m và nghiên với mặt đất một góc 300. Đối với trẻ trên 5 tuổi cầu tuột cao 3m và nghiên với mặt đất một góc 600. Tính chiều di của mỗi mng tuột.

8) Một người đang đứng ở trên một cái tháp nhìn xuống một con đường chạy thẳng đến chân tháp. Anh ta nhìn thấy một chiếc xe my với gĩc hạ 300. Su pht sau lại nhìn thấy nĩ với gĩc hạ 600. Hỏi bao ly sau nữa thì xe my sẽ chạy đến chân tháp? Cho biết vận tốc xe máy không đổi.

9) Trên đỉnh của một tịa nh người ta nhìn thấy đỉnh của một tháp truyền hình với gĩc nng 600 v nhìn thấy chn thp với gĩc hạ 450. Tính chiều cao của thp truyền hình.

10) Một cái tháp được dựng bên bờ một con sông, từ một điểm đối diện với tháp ngay bờ bên kia người ta nhìn thấy đỉnh tháp với góc nâng 600. Từ một  điểm khác cách điểm ban đầu 20m người ta cũng nhìn thấy đỉnh tháp với góc nâng 300. Tính chiều cao của thp v bề rộng của sơng.

11) Một em học sinh đứng trên mặt đất dùng giác kế cao 1,2m nhìn thấy đỉnh ngọn tháp một góc xấp xỉ 370, khoảng cách từ vị trí đo đến chân ngọn tháp là 4m. Tính chiều cao ngọn tháp ? 
12) Một cột đn cao 7m cĩ bĩng tn mặt đất di 4m. Gần đấy cĩ một tịa nh cao tầng cĩ bĩng trn mặt đất dài 80m. Hỏi tịa nh cĩ bao nhiu tầng ? Biết mỗi tầng cao 2m.


13) Bạn An đứng cách một ngọn tháp một khoảng 10m. Góc “nâng” từ chỗ bạn An đứng đến đỉnh tháp 400. Hỏi nếu An di chuyển sao cho gĩc “nng” l 350 thì An cch thp bao xa. (Biết rằng An tiến tới hoặc li lại)


14) Điểm hạ cnh của một chiếc my bay ở giữa 2 người quan st A, B cch nhau 10km với gĩc nhìn thấy my bay tại vị trí điểm A v điểm B lần lượt l 450 v 300. Hy tính độ cao của máy bay tại thời điểm đó

5 comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu