ĐỀ KIỂM TRA HK I - MÔN : VẬT LÝ - KHỐI 10 - TRƯỜNG THPT QUỐC TRÍSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPHCM          ĐỀ KIỂM TRA HK I – NĂM HỌC 2013-2014 

    TRƯỜNG THPT QUỐC TRÍ                                   MÔN : VẬT LÝ  - KHỐI 10

                                                                   Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

        

Câu 1( 2điểm): Gia tốc là gì ?Biểu thức? Định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi đều, phân loại?

Câu 2(2điểm): Phát biểu điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực và của ba lực không song song?

Câu 3(1,5điểm): Lúc 6h sáng hai ôtô xuất phát từ hai điểm A và B cách nhau 30 Km, chuyển động đều cùng chiều từ A đến B. Vận tốc xe xuất phát từ A là 40 Km/h và xe xuất phát từ B là 10 Km /h.

a/ lập phương trình chuyển động của 2 xe?

b/ Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau?

Câu 4(1,5điểm): Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu. Cho g = 10m/s2

a/ Tính đoạn đường đi được trong 5 giây đầu tiên?

b/ Trong 2 giây cuối vật đi được quãng đường là 164m. Tính thời gian chuyển động của vật ?

Câu 5(1,5điểm): Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm. Khi chịu tác dụng bằng 10N thi lò xo dài 30 cm . Lấy g =10 m/s2 .

a/ Tìm độ dãn và độ cứng của lò xo.

b/ Khi lực tác dụng bằng 15N thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu?

Câu 6(1,5điểm): Một toa tàu có khối lượng m = 40 tấn chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của lực kéo F=2.104 N. Xác định lực ma sát và hệ số ma sát giữa toa tàu và mặt đường. 

Lấy g = 10m/s2.   

----------------------- Hết ------------------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu