ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - Môn: Vật lý - Khối 10 (Ban cơ bản)SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH            ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KỲ I NĂM  HỌC  2013 – 2014

Trường THPT  E.Thalmann                               Môn: Vật lý - Khối 10 (Ban cơ bản)

                                   Thời gian làm bài: 45 phút

 

A.Lý thuyết  :

1) Định luật vạn vật hấp dẫn: Phát biểu, công thức, ghi chú?  (1,5đ)

2) Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi nào, ở đâu? Nêu đặc điểm và vai trò của lực ma sát nghỉ? (1,5đ)

3) Thế nào là cân bằng bền , vị trí trọng tâm của cân bằng bền ? (1đ)

B. Toán :

Bài 1: Vật khối lượng 500kg được kéo chuyển động nhanh dần đều bằng dây cáp từ trạng thái nghỉ trên đường nằm ngang , sau 20s đạt  vận tốc 5m/s . Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là 0,02 và  độ cứng của dây cáp bằng 2.104  N/m .

a) Tính lực kéo  ?  (2đ )

b) Sau đó , vật chuyển động thẳng đều ,tính độ dãn của dây cáp ? (1 đ )

Bài 2 : Từ đỉnh tháp cao cao 180m người ta ném vật theo phương ngang với vận tốc đầu là v0 = 5m/s,. Bỏ qua mọi ma sát. Vẽ hình hệ trục toạ độ , dạng quỹ đạo của vật . Tính thời gian bay của vật đến khi chạm đất và tầm ném xa ? ( 1,5 đ )

Bài 3 : Người ta đặt một thanh đồng nhất AB khối lượng 2kg, dài 160cm, lên một giá đỡ tại O với OA=60cm và móc vào đầu A vật có trọng lượng 40N. Trọng tâm G  tại trung điểm thanh AB. Xác định độ lớn và hướng của lực cần tác dụng theo phương vuông góc với thanh tại đầu B để thanh nằm ngang cân bằng. Vẽ hình các lực. (1,5đ)

( Cho g = 10m/s2 )

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH            ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KỲ I NĂM  HỌC  2013 – 2014

Trường THPT  E.Thalmann                               Môn: Vật lý - Khối 10 (Ban cơ bản)

                                   Thời gian làm bài: 45 phút

 

A.Lý thuyết  :

1) Định luật Hooke: Phát biểu, công thức, ghi chú? (1,5đ)

2) Lực ma sát trượt xuất hiện khi nào, ở đâu? Độ lớn lực ma sát trượt phụ thuộc những yếu tố nào, biểu thức? (1,5đ)

3) Thế nào là cân bằng không bền , vị trí trọng tâm của cân bằng không bền ? (1đ)

B. Toán :

Bài 1 :Vật khối lượng 250kg được kéo chuyển động nhanh dần đều trên đường nằm ngang bằng dây cáp từ trạng thái nghỉ , sau 10s đi được quãng đường 20m. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là 0,06 và  độ cứng của dây cáp bằng 2.104  N/m .

a) Tính lực kéo  ? (2đ)

b) Sau đó , vật chuyển động thẳng đều ,tính độ dãn của dây cáp ? (1đ)

Bài 2 : Từ đỉnh tháp cao cao 125m người ta ném vật theo phương ngang với vận tốc đầu là v0 = 8m/s,. Bỏ qua mọi ma sát. Vẽ hình hệ trục toạ độ , dạng quỹ đạo của vật . Tính thời gian bay của vật đến khi chạm đất và tầm ném xa ? ( 1,5 đ )

Bài 3 : Người ta đặt một thanh đồng nhất AB khối lượng 1kg, dài 120cm, lên một giá đỡ tại O với OA=80cm và móc vào  đầu A vật có trọng lượng 20N. Trọng tâm G  tại trung điểm thanh AB. Xác định độ lớn và hướng của lực cần tác dụng theo phương vuông góc với thanh tại đầu B để thanh nằm ngang cân bằng. Vẽ các lực. (1,5đ)

                                                                        ( Cho g = 10m/s2 )

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu