KIỂM TRA HKI - MÔN Vật lý - Khối 10 - TRƯỜNG THPT PHÚ LÂM 

I. LÝ THUYẾT (4đ):

Câu 1: Phát biểu và viết biểu thức của định luật III Newton.                                      

Câu 2: Phát biểu và viết công thức lực hướng tâm.

Câu 3: Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do ?

 

II. BÀI TOÁN (6đ):

Bài 1: Một vật có khối lượng m = 100g treo vào một lò xo thì nó dãn ra 5cm. Lấy g = 10m/s2.

a. Tìm độ cứng của lò xo.                                                                                                   

b. Thay m bằng một vật có khối lượng m' thì lò xo dãn ra 3cm. Tính m'.                  

Bài 2: Hai chiếc tàu thuỷ có khối lượng bằng nhau m1= m2= 50000 tấn , cách nhau 500(m).Tính lực hấp dẫn giữa chúng ?Cho hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11 N.m2/kg2.

 

Bài 3: Một ôtô có khối lượng 1 tấn, sau khi khởi hành được 10 s trên đường ngang thì vận tốc đạt 36 km/h. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường luôn bằng 0,01. Lấy g = 10 m/s2.

a. Tính lực ma sát và lực kéo của động cơ trong giai đoạn này.                                   

b. Sau khi khởi hành được 10 s tài xế tắt máy và không đạp thắng, tìm quãng đường xe đi được đến khi dừng lại .                                                                                                                                                                                                                                        

c. Nếu lực kéo tăng lên hai lần thì sau khởi hành 10 s vận tốc của vật là bao nhiêu?                                                                      

Họ tên học sinh:…………………………………Số báo danh:…………………….                                                                          

                                               

------------ Hết  ------------

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu