ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - -Môn VẬT LÝ – Lớp 10 - TRƯỜNG THCS - THPT QUANG TRUNG – NGUYỄN HUỆSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm học 2013 – 2014

TRƯỜNG THCS - THPT

QUANG TRUNG – NGUYỄN HUỆ

Môn VẬT LÝ – Lớp 10.

Thời gian làm bài: 45 phút.

(không kể thời gian giao đề)

      

 

 

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp:  . . ………………………

 

      A.      Lý thuyết (5 điểm)

CÂU 1.           (2 điểm) Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện khi nào ?  Phát biểu định luật Hooke và viết công thức tính lực đàn hồi của lò xo.

CÂU 2.           (2 điểm) Lực hướng tâm là gì ?  Viết biểu thức tính độ lớn lực hướng tâm ?

CÂU 3.           (0,5 điểm) Viết công thức tính tầm ném xa của một vật được ném ngang từ độ cao h ?

Áp dụng (0,5 điểm): Một vật được ném ngang với vận tốc đầu 10m/s từ độ cao 80m so với mặt đất . Tìm tầm ném xa của vật ? cho g = 10m/s2 .

 

      B.      Bài tập (5 điểm)

BÀI 1.   (3 điểm) Một xe ôtô khối lượng  1 tấn bắt đầu chuyển động trên đường nằm ngang dưới tác dụng của lực kéo có độ lớn 2000N. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,1. Lấy g = 10m/s2.

a)   Tìm gia tốc chuyển động của xe ?

b)  Tìm vận tốc của xe đạt được sau khi xe đi được quãng đường 200m kể từ lúc bắt đầu chuyển động ?

c)   Tìm quãng đường xe đi được trong giây thứ 20 kể từ lúc bắt đầu chuyển động ?

BÀI 2.   (2 điểm) Một lò xo có chiều dài tự nhiên là l0 và có độ cứng 50N/m. Khi treo vật có khối lượng 200g thì khi cân bằng lò xo có chiều dài 24cm. Lấy g = 10m/s2.

a)   Tìm chiều dài ban đầu l0 của lò xo ?

b)  Để lò xo có chiều dài 30cm thì phải treo thêm vào lò xo một vật có khối lượng m' là bao nhiêu ?

 

Hết.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm học 2013 – 2014

TRƯỜNG THCS - THPT

QUANG TRUNG – NGUYỄN HUỆ

Môn VẬT LÝ – Lớp 10.

Thời gian làm bài: 45 phút.

(không kể thời gian giao đề)

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp:  . . ………………………

 

      A.      Lý thuyết (5 điểm)

CÂU 1.           (2 điểm) Độ lớn lực ma sát trượt phụ thuộc hay không phụ thuộc những yếu tố nào?  Công thức tính lực ma sát trượt.

CÂU 2.           (2 điểm) Phát biểu định luật II Newton?

CÂU 3.           (0,5 điểm) Viết công thức tính tầm ném xa của một vật được ném ngang từ độ cao h ?

Áp dụng (0,5 điểm): Một vật được ném ngang với vận tốc đầu 5m/s từ độ cao 45m so với mặt đất . Tìm tầm ném xa của vật ? cho g = 10m/s2 .

 

      B.      Bài tập (5 điểm)

BÀI 1.   (3 điểm) Một xe ôtô khối lượng  1,5 tấn bắt đầu chuyển động trên đường nằm ngang dưới tác dụng của lực kéo có độ lớn 3000N. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,1. Lấy g = 10m/s2.

a)   Tìm gia tốc chuyển động của xe ?

b)  Tìm vận tốc của xe đạt được sau khi xe đi được quãng đường 200m kể từ lúc bắt đầu chuyển động ?

c)   Tìm quãng đường xe đi được trong giây thứ 50 kể từ lúc bắt đầu chuyển động ?

BÀI 2.   (2 điểm) Một lò xo có chiều dài tự nhiên là l0 và có độ cứng 100N/m. Khi treo vật có khối lượng 400g thì khi cân bằng lò xo có chiều dài 34cm. Lấy g = 10m/s2.

a)   Tìm chiều dài ban đầu l0 của lò xo ?

b)  Để lò xo có chiều dài 40cm thì phải treo thêm vào lò xo một vật có khối lượng m' là bao nhiêu ?

 

 

Hết.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu