ĐỀ KIỂM TRA HKI - Vat Ly 10 - TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUỐC TẾTRƯỜNG PHỔ THÔNG QUỐC TẾ

ĐỀ KIỂM TRA HKI – NĂM HỌC 2013-2014

KHỐI LỚP: 10

MÔN: Vật lý 

(Thời gian làm bài: 45 phút)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Câu 1: Thế nào là sự rơi tự do? Sự rơi tự do có những đặc điểm gì?

 

Câu 2: Phát biểu và viết biểu thức định luật Húc. Ghi rõ tên các đại lượng và đơn vị đo của chúng?

Áp dụng: Một lò xo cố định một đầu, nếu treo vào đầu kia một vật 200g thì lò xo dài 18 cm, nếu treo vật 500g  thì lò xo dài 22 cm. Tính độ cứng lò xo và độ dài tự nhiên của nó?

 

Câu 3: Thế nào là chuyển động thẳng biến đổi đều? Phân biệt chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều?

 

Câu 4: Một vật được thả rơi từ độ cao H so với mặt đất ( lấy g = 10m/s2)

a.     Biết thời gian từ khi rơi đến khi chạm đất của vật là 5 giây. Tính độ cao H ?

b.     Tính quãng đường vật rơi được trong 2 giấy cuối cùng?

 

Câu 5: Mô men lực là gì? Viết biểu thức tính và ghi tên các đại lượng và đơn vị đo của chúng?

 

HẾT

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu