ĐỀ THI HỌC KÌ I - Môn: LÝ – KHỐI 10 – NÂNG CAOĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014

Môn: LÝ – KHỐI 10 – NÂNG CAO

Thời gian: 45 phút

 

Câu 1 (1,5đ)  Định nghĩa chuyển động tròn đều. "Trong các chuyển động tròn đều có cùng chu kỳ thì chuyển động nào có bán kính nhỏ hơn sẽ có tốc độ góc nhỏ hơn", nói như vậy đúng hay sai? Giải thích

Câu 2 (1,5đ)   Phát biểu và viết biểu thức của định luật II Newton.

Câu 3 (2,0đ)  Nêu phương, chiều và độ lớn của lực ma sát trượt. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc các yếu tố nào?

Câu 4 (2,0đ)  Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h. Cho

a.      Tính quãng đường và vận tốc vật đạt được sau 2 giây đầu.

b.      Trong 2 giây cuối, vật đi được 40m. Tính độ cao thả vật.

Câu 5 (3,0đ)                                                                                                    

Một vật có khối lượng 20kg chuyển động trên đường nằm ngang đi qua hai điểm A và B cách nhau 50m trong thời gian 4 giây nhờ một lực kéo  theo phương song song với mặt phẳng ngang, hệ số ma sát giữa vật và mặt đường là  = 0,15. Vận tốc của ôtô khi đi qua điểm B là vB =54 km/h. Lấy g = 10m/s2

a) Tìm gia tốc của vật và vận tốc của nó khi đi qua điểm A?

b) Tính độ lớn của lực kéo tác dụng lên vật?

c) Giả sử ngay khi tới B thì lực kéongừng tác dụng và vật trượt xuống dốc BC dài 100m, cao 50m, hệ số ma sát giữa vật và mặt dốc là. Biết thời gian vật chuyển động trên dốc là 5 giây.

- Tính lại gia tốc của vật và hệ số ma sát khi vật chuyển động trên dốc?

- Thời gian cần thiết để vật trượt 56,25m cuối trên mặt phẳng nghiêng là bao nhiêu?

 

 

 

           

 

-----------------HẾT--------------

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu