ĐỀ THI HỌC KỲ I VẬT LÝ 10 THPT Tân Thông HộiTHPT Tân Thông Hội                          ĐỀ THI HỌC KỲ I VẬT LÝ 10 (2013-2014) –Thời gian 45'

PHẦN CHUNG

Câu 1(2đ):

a) Định nghĩa và viết công thức gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều?

b) Nêu đặc điểm của gia tốc rơi tự do ?

Câu 2: (1đ) Định nghĩa và viết công thức gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều?

Câu 3(2đ):

 a) Phát biểu định luật I Niu-tơn ? quán tính là gì ?

 b) Hợp lực của 2 lực đồng quy có giá trị trong khoảng nào? Đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất khi nào?

Câu 4: (1đ) Một vật thả rơi tự do sau 5(s) chạm đất.Tính độ cao thả vật và quãng đường vật đi được trong giây thứ 4? Lấy g = 10m/s2

Câu 5(1đ):Một bánh xe có bán kính 25cm, một điểm A trên vành bánh xe vạch được một góc 60o trong 1/30s. Tính tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của điểm A.

Câu 6: (1đ) Một lò xo khi treo vật 200g thì chiều dài là 32cm. Khi treo vật nặng 300g thì có chiều dài là 33cm. Tính độ cứng và chiều dài ban đầu của lò xo? lấy g = 10m/s2

PHẦN RIÊNG

Câu 7(CB) DÀNH CHO CÁC LỚP TỪ 10A5 ĐẾN 10A13 (2đ)

Một vật có khối lượng 100kg được kéo đều lên mặt phẳng nghiêng 30o so với phương ngang bằng lực kéo Fk=600N theo phương song song với mặt phẳng nghiêng. Hỏi khi thả vật trượt xuống mặt phẳng  nghiêng vật có gia tốc bao nhiêu? Biết hệ số ma sát không thay đổi, g=10m/s2.

Câu7(NC) DÀNH CHO CÁC LỚP TỪ 10A1 ĐẾN 10A4(2đ)

Từ một điểm A cách mặt đất 20m, ném lên một vật với vận tốc 50,4km/h hợp với phương ngang 30o. Tìm  tầm bay xa và các thời điểm vật đạt độ cao 21,5m. Bỏ qua lực cản của không khí, g=10m/s2.

 

 

 

 

 

THPT Tân Thông Hội                          ĐỀ THI HỌC KỲ I VẬT LÝ 10 (2013-2014) –Thời gian 45'

PHẦN CHUNG

Câu 1(2đ):

a) Định nghĩa và viết công thức gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều?

b) Nêu đặc điểm của gia tốc rơi tự do ?

Câu 2: (1đ) Định nghĩa và viết công thức gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều?

Câu 3(2đ):

 a) Phát biểu định luật I Niu-tơn ? quán tính là gì ?

 b) Hợp lực của 2 lực đồng quy có giá trị trong khoảng nào? Đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất khi nào?

Câu 4: (1đ) Một vật thả rơi tự do sau 5(s) chạm đất.Tính độ cao thả vật và quãng đường vật đi được trong giây thứ 4? Lấy g = 10m/s2

Câu 5(1đ):Một bánh xe có bán kính 25cm, một điểm A trên vành bánh xe vạch được một góc 60o trong 1/30s. Tính tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của điểm A.

Câu 6: (1đ) Một lò xo khi treo vật 200g thì chiều dài là 32cm. Khi treo vật nặng 300g thì có chiều dài là 33cm. Tính độ cứng và chiều dài ban đầu của lò xo? lấy g = 10m/s2

PHẦN RIÊNG

Câu 7(CB) DÀNH CHO CÁC LỚP TỪ 10A5 ĐẾN 10A13 (2đ)

Một vật có khối lượng 100kg được kéo đều lên mặt phẳng nghiêng 30o so với phương ngang bằng lực kéo Fk=600N theo phương song song với mặt phẳng nghiêng. Hỏi khi thả vật trượt xuống mặt phẳng  nghiêng vật có gia tốc bao nhiêu? Biết hệ số ma sát không thay đổi, g=10m/s2.

Câu7(NC) DÀNH CHO CÁC LỚP TỪ 10A1 ĐẾN 10A4(2đ)

Từ một điểm A cách mặt đất 20m, ném lên một vật với vận tốc 50,4km/h hợp với phương ngang 30o. Tìm  tầm bay xa và các thời điểm vật đạt độ cao 21,5m. Bỏ qua lực cản của không khí, g=10m/s2.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu