ĐỀ THI HỌC KÌ I - MÔN : VẬT LÝ  LỚP : 10 CƠ BẢNĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2013-2014

MÔN : VẬT LÝ - LỚP : 10 CƠ BẢN

THỜI GIAN : 45 phút

&œ

I.                   Phần lí thuyết ( 5 điểm )

1.      Phát biểu và viết hệ thức của định luật III Niu – Tơn.

2.      Nêu định nghĩa và công thức của lực hướng tâm.

3.      Momen lực là gì? Công thức và đơn vị của momen lực

4.      Nêu điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song.

5.      Có mấy dạng cân bằng? Phân biệt các loại cân bằng ?

II.                Phần bài tập ( 5 điểm )

1.       Một xe có khối lượng 1,5 tấn, đang lăn bánh với vận tốc 18 km/h thì tăng tốc nhờ lực phát động F, sau khi đi được 50m vận tốc của xe đạt 36 km/h. Biết hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,02; g = 10 m/s2            ( 2 điểm )

                     a. Tính gia tốc chuyển động của xe

                     b. Tính độ lớn của lực phát động F

            c. Để vận tốc của xe đạt đến 72 km/h thì thời gian xe phải chuyển động trong bao lâu và quãng đường xe đã đi được là bao nhiêu kể từ lúc xe bắt đầu tăng tốc?

2.       Khối lượng của Trái Đất là 6,0.1021 tấn, khối lượng của Mặt Trăng là 7,4.1019 tấn; khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng là R = 38.107 m. Tính lực Trái Đất hút Mặt Trăng? Hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11 Nm2/kg2.     ( 1 điểm )

3.       Một vật có khối lượng m = 200g, treo vào một lò xo có chiều dài ban đầu 10 cm, lò xo dãn một đoạn 1cm. Lấy g = 10 m/s2.       ( 2 điểm )

            a. Tính độ cứng của lò xo

            b. Tính chiều dài của lò xo khi treo vật có khối lượng tăng gấp hai lần

            c. Để chiều dài của lò xo là 14 cm cần phải thay một vật khác có khối lượng bao nhiêu?

 

-----HẾT-----

 

Họ và tên:...................................................

SBD:....................                                                                  

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu