ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10 - TRƯỜNG THPT TÂN TÚCSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                      

                       TRƯỜNG THPT TÂN TÚC                                             ĐỀ CHÍNH THỨC

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2013-2014

MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10

Thời gian làm bài : 45 phút

 

 


Câu 1 ( 2,0 điểm ) Hãy phát biểu và viết biểu thức định luật II Niu-tơn ( Newton ).

Câu 2 ( 3,0 điểm ) Hãy phát biểu và viết biểu thức định luật Húc (Hookes)? Nêu rõ tên gọi các đại lượng và đơn vị của chúng trong biểu thức?

Áp dụng: Một lò xó có chiêu dài tự nhiên là 16cm. Khi tác dụng lực kéo bằng 3N thì chiều dài của nó là 19cm. Lấy g=10m/s2. Tính độ cứng của lò xo ?

Câu 3 ( 2,0 điểm )

Một thanh AB dài 100cm, đồng chất ,tiết diện đều có thể quay quanh trục O với OA = 40cm. Đặt vào 2 đầu A và B các lực F1 = 5N, F2 = 10N như hình vẽ thì thanh nằm ngang cân bằng. Biết α = 300 và g = 10 m/s2.

a)     Tính khối lượng m của thanh.

b)    Ngưng lực , phải dời trục O cách đầu A bao nhiêu để thanh vẫn nằm ngang cân bằng.

Câu 4 ( 3,0 điểm )

Một ôtô có khối lượng 1 tấn  bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên quãng đường nằm ngang AB dài 125 m, với lực kéo 2500 N. Biết hệ số ma sát là 0,2 ; g = 10 m/s2.

a)     Tính quãng đường xe đi được sau 16 s chuyển động .

b)    Sau một khoảng thời gian xe tắt máy và dừng lại tại B. Tìm vị trí và thời điểm xe tắt máy

 

HẾT

 

Họ và tên HS :……………………………………SBD:……………Lớp:………….

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu