ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN: VẬT LÝ - KHỐI: 10 - TRƯỜNG THPT TAM PHÚSỞ GD&ĐT TP.HCM                                                  Đ KIỂM TRA HỌC KÌ I

TRƯỜNG THPT TAM PHÚ                                              Năm học : 2013 - 2014

˜&˜                                                         MÔN: VẬT LÝ - KHỐI: 10

                                                                                                (Thời gian làm bài : 45 phút )

                       ------------------***--------------

 

Câu 1.(1 điểm )  Phát biểu và viết hệ thức của định luật III Niu-tơn.

Câu 2.     (1 điểm) Định luật Húc: phát biểu và viết biểu thức.

Câu 3.     (1 điểm) Gia tốc rơi tự do tại mặt đất g =10 m/s2. Tính gia tốc rơi tự do tại độ cao h= R, với R là bán kính trái đất (R =6400 km)

Câu 4.(1 điểm ) Phát biểu định nghĩa và viết biểu thức lực hướng tâm.

Câu 5. (1 điểm)  Cho hai lực đồng quy như hình vẽ : biết F1 = F2 = 3 N và  

a.      Vẽ hình minh họa phương và chiều hợp lực  

b.     Tính độ lớn hợp lực

Câu 6.(1 điểm) Một hòn đá được ném theo phương ngang từ độ cao 20 m cách mặt đất, khi chạm đất hòn đá đạt được tầm bay xa (tính theo phương ngang) là 40 m. Tìm vận tốc ban đầu và thời gian chuyển động của vật.  Bỏ qua mọi lực cản. Cho g = 10 m/s2.

Câu 7.(1 điểm) Mặt Trăng quay 1 vòng quanh Trái Đất hết 27 ngày đêm. Lấy π = 3,14. Tính chu kỳ và tốc độ góc của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. 

Câu 8.     (1 điểm)  Một lò xo khối lượng không đáng kể, được treo thẳng đứng, khi treo một vật có khối lượng m = 100 g thì lò xo dãn ra 5 cm. Lấy g = 10m/s2. Tìm độ cứng của lò xo.

Câu 9.(2 điểm) Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 1m, biết góc nghiêng 300 so với phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Cho sin300=0,5, cos300=0,86

a.    Vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng vào vật (chú thích rõ phương chiều của chúng trên hình).

b.  Tính vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng.

 

--Hết—

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu