Đề kiểm tra HKI môn Vật Lý 10 trường An ĐôngSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

Trường THCS, THPT An Đông

------------

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2017-2018 )

MÔN: VẬT LÝ LỚP 10

Thời gian làm bài: 45 phút

 

Câu 1 (1,5 điểm):

Phát biểu nội dung và viết công thức của định luật II Niutơn.

Câu 2 (1,5 điểm):

a) Nêu đặc điểm về độ lớn của lực ma sát trượt?

b) Viết công thức tính độ lớn lực ma sát trượt. Nêu rõ tên gọi và đơn vị các đại lượng trong công thức.

Câu 3 (2 điểm):

Phát biểu quy tắc và viết công thức tìm hợp lực của hai lực song song cùng chiều.

Câu 4 (2,5 điểm):

Trên một mặt sàn nằm ngang, người ta đẩy một vật có dạng hình hộp, có khối lượng m = 800 kg bằng một lực có độ lớn 1500 N theo phương nằm ngang. Sau 20 s kể từ lúcnbắt đầu chuyển động vật đạt vận tốc 54 km/h. Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động. Lấy g = 10 m/s2.

a)  Tính gia tốc của vật.

b) Tìm hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn.

c)  Sau 20 s người ta ngừng đẩy vật. Vật dừng hẳn sau bao lâu kể từ thời điểm ngừng đẩy? Hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn không đổi.

Câu 5 (1,5 điểm):

Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc v0 = 25 m/s và rơi xuống đất sau 5 s. Lấy g = 10 m/s2.

a) Bóng được ném từ độ cao nào?

b) Bóng đi xa được bao nhiêu?

c) Viết phương trình quỹ đạo của bóng. Quỹ đạo này có dạng là đường gì?

Câu 6 (1 điểm):

Trong môn quay tạ, một vận động viên quay dây sao cho cả dây và quả tạ chuyển động gần như tròn đều trong mặt phẳng nằm ngang. Muốn tạ chuyển động trên đường tròn bán kính 1,2 m với tốc độ dài 2 m/s thì người ấy phải giữ dây với một lực bằng 10 N.

a) Tính độ lớn lực hướng tâm tác dụng lên quả tạ.

b) Tính khối lượng của tạ./.

 

Họ và tên học sinh:……………………………………………………Số báo danh:……..Lớp: 10A……
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu