Đề kiểm tra Vật Lý HKI TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNHTRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

 


Đề chính thức

Chữ ký của GT:

ĐỀ KT HỌC KÌ I (2017-2018)

MÔN : VẬT LÝ - Lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút;

(không kể thời gian phát đề)

SBD:                            Họ tên học sinh:                                                                      Lớp:              

 

I. PHẦN CHUNG:

Câu 1: Định luật vạn vật hấp dẫn : Phát biểu, công thức, tên gọi và đơn vị các đại lượng

Câu 2: Momen lực đối với 1 trục quay là gì? Viết công thức, tên gọi và đơn vị các đại lượng

Câu 3: Nêu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của 2 lực?

II. PHẦN RIÊNG:

A. BAN KHXH: (Dành cho các lớp 10A11 đến 10A15)

Câu 4: Một thanh AB đồng chất, tiết diện đều dài 40cm, khối lượng không đáng kể, quay quanh O với OA=10cm. Tác dụng 2 lực  và  như hình vẽ. Biết . Tính độ lớn của lực  để thanh AB nằm ngang cân bằng

Câu 5: Một lò xo có độ cứng 200N/m treo thẳng đứng. Lấy . Lần lượt:

a/  Treo vật có khối lượng 200g vào lò xo trên khi vật cân bằng tìm độ dãn của lò xo

b/ Treo 1 vật khác có trọng lượng chưa biết vào lò xo trên, nó dãn ra 80mm và cân bằng. Tính trọng lượng của vật chưa biết đó

Câu 6: Một vật khối lượng 400g đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là 0,3(không đổi). Vật bắt đầu được kéo đi bằng 1 lực F=2N có phương nằm ngang. Lấy

a/ Tính gia tốc và quãng đường đi sau 1s kể từ khi bắt đầu kéo vật đi

b/ Liền sau đó lực ngừng tác dụng . Vật chuyển động như thế nào?

B. BAN KHTN: (Dành cho các lớp 10A1 đến 10A10)

Câu 4: Một lò xo khối lượng không đáng kể, được treo thẳng đứng, có chiều dài tự nhiên 20cm. Khi treo vào lò xo quả nặng 100g thì lò xo dài 24cm và cân bằng. Lấy . Tính độ cứng của lò xo

Câu 5: Một thanh AB đồng chất, tiết diện đều, dài 100cm có thể quay quanh trục O với OA=40cm. Đặt vào hai đầu thanh AB các lực  như hình vẽ

a/ Nếu thanh AB có khối lượng không đáng kể, thanh này có cân bằng không ?

b/ Nếu thanh AB có khối lượng 2kg, để thanh AB cân bằng thì trục quay đặt ở đâu? Lấy

Câu 6: Một xe khối lượng 500kg chuyển động trên đường ngang, có hệ số ma sát với mặt đường là 0,1( không đổi). Lấy

a/ Xe khởi hành từ A sau 20s thì tới B, đạt vận tốc 36km/h. Tìm gia tốc và lực kéo động cơ xe F

b/ Từ B tăng lực kéo của động cơ xe lên đến giá trị  để đi tới C mất 30s. Tại C xe tắt máy, chuyển động chậm dần rồi dừng lại . Biết quãng đường xe đi từ B đến khi dừng lại là 1550m. Tính .

--- Hết ---

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu