đề kiểm tra Vật Lý 10 HKI trường CHU VĂN ANSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
  ĐỀ KIỂM TRA HKI_NĂM HỌC: 2017-2018
TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT
MÔN: VẬT LÝ – LỚP: 10
CHU VĂN AN
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (1,5 điểm) 
Định luật vạn vật hấp dẫn: phát biểu, ghi công thức và cho biết ý nghĩa, đơn vị của các chữ trong công thức.
Câu 2: (1,5 điểm)
Lực hướng tâm: định nghĩa, công thức, cho biết tên, ý nghĩa của các đại lượng trong công thức.
Câu 3: (2,0 điểm)
a. Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là gì? Người ta dùng cách nào để tăng mức vững vàng của một vật có mặt chân đế ?
b. Tại sao ta không thể lật đổ được con lật đật?
Câu 4: (1,5 điểm)
Một vật A được ném ngang với vận tốc đầu v0 = 16 m/s ở độ cao h = 7,2 m.
Lấy g = 10 m/s2.
        a) Xác định tầm bay xa (tính theo phương ngang) của vật.
        b) So với vật B được thả rơi tự do từ độ cao h (vào cùng thời điểm ném vật A) thì vật nào chạm đất trước ? Tính vận tốc chạm đất của hai vật.
Câu 5: (1,5 điểm)
Một lò xo có độ cứng k = 80 N/m được treo thẳng đứng.
a) Treo một vật có khối lượng m1 vào đầu tự do của lò xo, lò xo dãn 4 cm. Tìm khối lượng m1 ? Cho g = 10 m/s2.
b) Nếu treo một vật khác có khối lượng m2 = 200 g vào lò xo trên thì khi cân bằng, lò xo dài bao nhiêu ? Biết chiều dài tự nhiên của lò xo là 15 cm. Cho g = 10 m/s2.
Câu 6: (1,0 điểm)
Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 45 kg theo phương ngang với lực F = 225 N làm thùng chuyển động thẳng nhanh dần đều trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng là µt = 0,24. Cho g = 10 m/s2. Sau 20 s, thùng đi được quãng đường bao nhiêu ?
Câu 7: (1,0 điểm)
Một vệ tinh có khối lượng m đang bay trên quỹ đạo tròn xung quanh Trái Đất ở độ cao h. Biết bán kính Trái Đất R = 6400 km, khối lượng Trái Đất là 6.1024 kg, chu kì quay của vệ tinh quanh Trái Đất là 9,25 giờ. Tìm độ cao của vệ tinh ?


...…………..HẾT…………..
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu