Đề kiểm tra vật lí 10 HKI CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS-THPT
ĐỀ CHÍNH THỨC
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: VẬT LÝ.
LỚP: 10CB
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


Câu 1: Phát biểu và viết công thức của Định luật Hooke ( cho biết tên từng đại lượng và đơn vị trong công thức ). (1 điểm)

Câu 2: Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hấp dẫn ( cho biết tên từng đại lượng và đơn vị trong công thức). (1điểm)

Câu 3: Phát biểu và viết hệ thức của định luật II Niu – tơn (Cho biết tên từng đại lượng và đơn vị trong công thức). (1điểm)

Câu 4: Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh dốc nghiêng dài 12m và cao 6m. .Lấy g = 10m/s2 ( Bỏ qua ma sát). Tính gia tốc của vật. (3điểm)

Câu 5:Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 5m/s thì bị hãm phanh, sau 2s thì ôtô dừng lại hẳn.
a.   Tính gia tốc của ô tô. ( 1,5 điểm)
b.   Tính lực hãm tác dụng vào xe. Biết khối lượng của xe là 3 tấn. ( 1,5 điểm)

Câu 6: ( 1 điểm)
Trong một tai nạn giao thông, một ô tô tải đâm vào một ô tô con đang chạy ngược chiều. Ô tô nào chịu lực lớn hơn? Hãy giải thích.
....................................................................... HẾT.....................................................................
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu