Đề kiểm tra HKI môn Vật Lý 10 TRƯỜNG THPT BÌNH TÂNSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT BÌNH TÂN
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học: 2017-2018
Môn: VẬT LÝ 10
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (1 điểm)
Phát biểu Định luật I Niu-tơn.

Câu 2. (1 điểm)
Nêu các đặc điểm của cặp “lực và phản lực”.

Câu 3. (1 điểm)
Mô men lực đối với 1 trục quay là gì? Viết công thức và đơn vị các đại lượng.

Câu 4. (1 điểm)
Cho 2 lực đồng quy có độ lớn lần lượt là F1 = 10N, F2 = 10N và hợp lực F = 10N. Tìm góc hợp bởi 2 lực F1, F2. Vẽ hình.

Câu 5. (1 điểm)
Cho hai vật được xem là chất điểm đặt cách nhau 913 m, vật hai có khối lượng gấp đôi vật một và lực hấp dẫn giữa chúng là 0,04 mN. Tìm khối lượng mỗi vật.

Câu 6. (1,5 điểm)
Một lò xo có chiều dài tự nhiên là l0 = 27 cm, được treo thẳng đứng. Khi treo vào lò xo một vật có trọng lượng P1 = 6 N thì lò xo dài l1 = 30 cm.
a. Tính độ cứng của lò xo.
b. Treo thêm vào lò xo vật có trọng lượng P2  thì lò xo dài 34 cm. Tính P2.

Câu 7. (1 điểm)
Từ đỉnh tháp cao 25 m, một hòn đá được ném ngang với vận tốc ban đầu 18 km/h. Lấy g = 10 m/s2. Sau bao lâu kể từ lúc ném, hòn đá sẽ chạm đất? Khi đó, tầm bay xa của viên đá rơi là bao nhiêu?

Câu 8. (1,5 điểm)
Một ô tô khối lượng 2 tấn đang chuyển chạy trên đường thì đột nhiên tắt máy. Biết hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,5. Tính gia tốc của xe. Lấy g = 10 m/s2.

Câu 9. (1 điểm)
Thanh AB đồng chất dài 1m, tiết diện đều có trọng lượng P = 10N. Người ta treo các trọng vật P1 = 20N, P2 = 30N lần lượt tại A, B ở 2 đầu của thanh và đặt giá đỡ tại O để thanh cân bằng. Tính OA.
-HẾT-
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu