Hướng dẫn giải Vật Lý - Nguyễn Hoàng Minh

 

Ta có S=40 để xe không va vào chướng ngại vật thì So <S

Ta có: V2 -vo2=2aSo

=>0-102=2aSo

Theo định luật 2 niutơn:

Fh+Fms=ma

=>Fh=ma-Fms

=>Fh=2000.a-0,1.2000.10=2000.(a-1)

=>Fh>2000.(2,5-1)=2000.1,5=3000N
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu