Đề kiểm tra Vật Lý 10 TRƯỜNG THCS – THPT BẮC SƠN
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018
TRƯỜNG THCS – THPT BẮC SƠN             MÔN: VẬT LÍ  – KHỐI 10
                                                                                   
ĐỀ CHÍNH THỨC(Thời gian làm bài: 45 phút)
(Đề có 05 câu tự luận)

Họ và tên học sinh:…………………………………………… Lớp:……….SBD:…………………….


Câu 1:(2 điểm) Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực.
Câu 2:(2 điểm)Viết công thức tính gia tốc, vận tốc, quãng đường đi được và hệ thức liên hệ trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Giải thích các đại lượng trong công thức.
Câu 3:(2 điểm)Người ta thả một vật rơi tự do, sau 6 s vật chạm đất, bỏ qua sức cản không khí.
Cho  g = 10 m/s2.
a. Tính vận tốc vật khi chạm đất và độ cao lúc thả vật.  
b. Tính thời gian vật rơi được trong 100 m cuối cùng.  
Câu 4:(1 điểm)Trong một thí nghiệm, giống như thí nghiệm năm 1978 mà ông Cavendish đã xác định hằng số hấp dẫn.Khối lượng của các quả cầu bằng chì nhỏ và lớn ứng với m=0,729kg và M=158kg. Khoảng cách giữa chúng bằng 3m. Tính lực hút giữa chúng ?
Câu 5:(3 điểm)Một ô tô khối lượng 2 tấn, bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường nằm ngang, khi đi được 100 m thì đạt vận tốc 36 km/h. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,05. Cho g = 10 m/s2.
a. Tính gia tốc của ô tô?  Tính lực ma sát giữa xe và mặt đường?
b. Tìm lực kéo của động cơ?
c. Sau đó tài xế tắt máy. Hỏi xe chạy thêm trong bao lâu và đi thêm quãng đường bao nhiêu thì dừng lại?
---------------- HẾT --------------
                     ( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không được sử dụng tài liệu )
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu