Đề kiểm tra Vật Lý 10 HKI TRƯỜNG THPT BÌNH PHÚTRƯỜNG THPT BÌNH PHÚ                    ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KỲ I

      Năm học 2017 - 2018                            Môn: VẬT LÝ – KHỐI 10

              -------------                                       Thời gian làm bài: 45 phút

 

Câu 1 (1 điểm): Phát biểu và viết biểu thức định luật Hooke (giải thích, ghi đơn vị các đại lượng trong công thức).

Câu 2 (1 điểm): Phát biểu và viết hệ thức định luật II Newton (giải thích, ghi đơn vị các đại lượng trong công thức).

Câu 3 (1 điểm): Phát biểu điều kiện cân bằng của vật rắn khi chịu tác dụng của ba lực không song song.

Câu 4 (1 điểm): Những phát biểu sau đây ĐÚNG hay SAI? Nếu đúng thì giải thích tại sao đúng, nếu sai hãy sửa lại cho chính xác.

a/ Chuyển động tròn đều có đặc điểm véctơ vận tốc không đổi.

b/ Khi thấy vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên vật.

Câu 5 (2,5 điểm): Cho một vật chuyển động tròn đều trên một đường tròn bán kính R = 50cm. Mỗi giây đi được 5 vòng. Tìm:

            a/ Chu kỳ, tần số, tốc độ góc, tốc độ dài của vật?

            b/ Gia tốc của vật? Cho p2 = 10.

Câu 6 (2 điểm):Các thanh nhẹ AB, AC nối với nhau và với tường nhờ các bản lề. Tại A tác dụng lực thẳng đứng P = 100N.

           Tìm lực đàn hồi của các thanh AB và AC nếu a = 300; b = 600.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 7 (1,5 điểm): Một vật có khối lượng m = 2 kg, chuyển động dưới tác dụng của một lực kéo Fk biến đổi theo thời gian và một lực cản Fc có độ lớn không đổi là 2 N. Đồ thị vận tốc của vật chuyển động như hình vẽ.

             Tính độ lớn lực kéo tác dụng lên vật  trong các khoảng thời gian từ 0 đến 2s; từ 2s đến 6s; từ 6s đến 10s.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------- HẾT ----------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu