Hướng dẫn giải đề Ôn HKI Tây Thạnh (tt)

1/ tìm a để phương trình x2-x+a=0 có 2 nghiệm sao cho:

(x12+x2+2a)(x22+x1+2a)=0

2/tìm a để phương trình: x2-2ax-3a=0 có 2 nghiệm sao cho:

Giải:

1/ ta có: (x12+x2+2a)(x22+x1+2a)=0

=>(x12-x1+a+x1+x2+a)(x22-x2+a+x2+x1+a)=0

=>(x1+x2+a)( x2+x1+a)=0

=>(1+a)(1+a)=0  (vì S=1)

=>a=-1

2/ta có:


=>a2+24a+144=0  (a0,a-6)

=>a=-12

Các bạn có thể xem những bài Toán hay của trường THPT Tây Thạnh ở Đây
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu