Đề kiểm tra môn Vật Lý lớp 10 - THPT Tây ThạnhTrường THPT Tây Thạnh

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC: 2017 – 2018.

MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)

êêê

 

Họ và tên học sinh: …………………………………………………….Lớp:...................Mã số: ………

 

Câu 1 (1,5điểm)

       Phát biểu nội dung và viết biểu thức của định luật II Niu tơn.

 

Câu 2 (1,5 điểm)

       Nêu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng bởi 3 lực không song song. Viết biểu thức.

 

Câu 3 (1,5 điểm)

        Một máy bay đang bay ngang ở độ cao 313,6m với tốc độ 54km/h thì thả một gói hàng.

Lấy g = 9,8m/s2. Bỏ qua mọi lực cản.

a. Sau bao lâu thì gói hàng sẽ rơi xuống đất?

b. Vị trí  của gói hàng khi chạm đất cách vị trí thả theo phương ngang là bao xa?

 

Câu 4 (2 điểm)

       Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 21 cm, treo thẳng đứng được giữ cố định ở một đầu.

a)Nếu đầu còn lại chịu một lực kéo dọc theo phương thẳng đứng 4N thì lò xo bị dãn ra 2cm. Tính độ cứng của lò xo?

b)Nếu đầu còn lại chịu một lực nén dọc theo phương thẳng đứng 3N thì chiều dài của lò xo lúc này bằng bao nhiêu?

 

Câu 5 (1,5 điểm)

        Một vệ tinh nhân tạo  có khối lượng m chuyển động tròn đều quanh Trái Đất ở độ cao h= 1600 km.

Trái Đất có khối lượng là M = 6.1024kg  và bán kính R= 6400km.

Cho hằng số hấp dẫn là G=6,67.10-11Nm2/kg2.

a. Hãy tính vận tốc chuyển động của vệ tinh trên quỹ đạo.

b. Tính chu kỳ chuyển động của vệ tinh.

 

Câu 6 (2 điểm)

        Một vật khối lượng m = 5 kg, đang nằm yên thì chuyển động nhanh dần đều trên mặt phẳng ngang nhờ một lực kéo  theo phương ngang có độ lớn không đổi. Sau khi đi được 8 m, vật đạt vận tốc 14,4 km/h. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là µ = 0,2 và lấy g = 10 m/s2.

a. Tính độ lớn của lực kéo

b. Ngay khi vật đạt vận tốc 14,4 km/h, lực kéo  ngừng tác dụng, theo quán tính vật tiếp tục chuyển động lên mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng α = 150 so với phương ngang. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,1. Tính độ cao lớn nhất mà vật đạt được trên mặt phẳng nghiêng.

 

Hết

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu