ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I môn Vật lí 10 trường ALBERT EINSTEINSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG TH, THCS, THPT
ALBERT EINSTEIN
---------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học 2017 – 2018
Môn: Vật lí 10
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)Mã đề thi
001

Câu 1: (1 điểm) Phát biểu khái niệm chuyển động rơi tự do.
Câu 2: (1 điểm) Phát biểu khái niệm chuyển động tròn đều.
Câu 3: (1 điểm) Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn. Viết biểu thức định luật, giải thích các đại lượng cụ thể.
Câu 4: (1 điểm) Điều kiện xuất hiện lực ma sát.
Câu 5: (1 điểm) Trên đường thẳng AB, cùng một lúc xe 1 khởi hành từ A đến B với v = 60 km/h. Xe thứ 2 từ B đi cùng chiều với v = 30 km/h. Biết AB cách nhau 90 km. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe với cùng hệ quy chiếu.
Câu 6: (1 điểm) Một đoàn tàu đang chuyển động với v0 = 15 m/s thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều, sau 10 giây đạt v1 = 5 m/s. Tính gia tốc của xe
Câu 7: (1 điểm) Một xe ô tô có khối lượng m = 100 kg bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 5 m/s2. Bỏ qua ma sát. Tính lực kéo của động cơ xe?
Câu 8: (1 điểm) Một vật có khối lượng m = 2 kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang nhờ tác dụng một lực kéo theo phương nằm ngang là 4 N. Lấy g = 10m/s2. Tìm hệ số ma sát trượt giữa vật với mặt phẳng nằm ngang?
Câu 9: (1 điểm) Một lò xo dãn ra đoạn 0.03 m khi treo vật có m = 0.06 kg, g = 10 m/s2. Tính độ cứng của lò xo.
Câu 10: (1 điểm) Khi mở cửa ta nên dùng tay tác dụng lực ở vị trí gần hay xa bản lề cửa? Vì sao?
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
------------ HẾT ----------


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG TH, THCS, THPT
ALBERT EINSTEIN
---------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học 2017 – 2018
Môn: Vật lí 10
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)Mã đề thi
002

Câu 1: (1 điểm) Điều kiện xuất hiện lực ma sát.
Câu 2: (1 điểm) Phát biểu khái niệm chuyển động tròn đều.
Câu 3: (1 điểm) Phát biểu khái niệm chuyển động rơi tự do.
Câu 4: (1 điểm). Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn. Viết biểu thức định luật, giải thích các đại lượng cụ thể.
Câu 5: (1 điểm) Trên đường thẳng AB, cùng một lúc xe 1 khởi hành từ A đến B với v = 60 km/h. Xe thứ 2 từ B đi cùng chiều với v = 30 km/h. Biết AB cách nhau 90 km. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe với cùng hệ quy chiếu.
Câu 6: (1 điểm) Một lò xo dãn ra đoạn 0.03 m khi treo vật có m = 0.06 kg, g = 10 m/s2. Tính độ cứng của lò xo.
Câu 7: (1 điểm) Một xe ô tô có khối lượng m = 100 kg bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 5 m/s2. Bỏ qua ma sát. Tính lực kéo của động cơ xe?
Câu 8: (1 điểm) Một vật có khối lượng m = 2 kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang nhờ tác dụng một lực kéo theo phương nằm ngang là 4 N. Lấy g = 10m/s2. Tìm hệ số ma sát trượt giữa vật với mặt phẳng nằm ngang?
 Câu 9: (1 điểm) Một đoàn tàu đang chuyển động với v0 = 15 m/s thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều, sau 10 giây đạt v1 = 5 m/s. Tính gia tốc của xe.
Câu 10: (1 điểm) Khi mở cửa ta nên dùng tay tác dụng lực ở vị trí gần hay xa bản lề cửa? Vì sao?
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
------------ HẾT ----------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu