Hướng dẫn giải vật lý 10 - Mặt phẳng nghiêng- Nguyệt Trúcmột vật đặt ở đỉnh mặt phẳng nghiêng có chiều dài l=100m, hệ số ma sát nghỉ 0,5. lấy g=10.
a) xác định góc của mặt phẳng nghiêng để vật nằm yên.
b)cho góc mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng ngang 30 độ. Xác định thời gian và vận tốc của vật khi xuống hết dốc.


giải:

Theo định luật Newton ta có:

Chiếu lên phương vuông góc với chuyển động: (chiều dương lên trên)

N-cosP=0=>N=cosP

Chiếu lên phương chuyển động: (chiều dương từ đỉnh xuống)

-Fms+sinP=ma

Để vật đứng yên thì a=0 nên ta có:

Fms= sinP

=>Sin=

=>tan==0,5

=>26,565o

Do góc nhỏ thì sin nhỏ nên với 26,565o thì vật sẽ đứng yên.

b/ ta có: -Fms+sinP=ma

=>.N + sinP=ma

=>cos.P+ sinP=ma

=>cos.mg+ sinmg=ma

=>cos.g+ sing=a

=>a=(sincos).g

=>a=0,67 m/s2.

Thời gian vật xuống hết mặt phẳng:

S=at2 =>t=17,3 s.

Câu hỏi Vận tốc không cụ thể (vận tốc ở chân dốc hay vận tốc trung bình của vật). ở đây T tính vận tốc ở chân dốc.

V=a.t=0,67.17,3=11,6 m/s
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu