Bàn Phím Thông MinhNew Page 3

New Page 2

iPhone có một bàn phím QWERTY đầy đủ bằng phần
mềm cung cấp các từ khóa theo tình huống như “.com” và “@" để hỗ trợ bạn
nhập dữ liệu. Bàn phím có hai dạng đứng và ngang và các tính năng đề
xuất đoạn văn bản dự đoán, giúp ngăn ngừa và sửa lỗi, nên dễ sử dụng
hơn. Tích hợp trên 30 ngôn ngữ, các bàn phím, và từ điển, khách hàng
khắp nơi trên thế giới có thể nhanh chóng chuyển đổi qua lại giữa các
dạng bàn phím và ngôn ngữ chỉ bằng vài thao tác nhấn. iPhone OS 3.0 hỗ
trợ thêm các ngôn ngữ mới, kể cả tiếng Thái Lan, Hy Lạp, Hàn Quốc,
Indonesian, và Croatia, cũng như các ngôn ngữ viết từ phải sang trái như
tiếng Do Thái (Hebrew) và Ả Rập.Bàn phím có tính năng dự đoán đoạn văn bản để ngăn ngừa, sửa lỗi và có
thể được sử dụng ở cả hai chế độ đứng hoặc ngang trong các ứng dụng đã
chọn. iPhone cũng hỗ trợ trên 40 dạng bàn phím quốc tế, có phần mềm
nhận dạng ký tự tinh vi.-->
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu