Chức năng bản dồ và la bànNew Page 3

New Page 2

Tìm địa điểm, hướng
đi, và xem lưu lượng giao thông – tất cả đều trên chiếc điện thoại của
bạn. Tính năng Maps trên iPhone kết hợp GPS, Wi-Fi, và trạm ăng ten sóng
di động để tìm địa điểm gần đúng của bạn. Sử dụng bàn phím để nhập vào
một tên hoặc địa chỉ doanh nghiệp, iPhone sẽ cung cấp một danh sách các
hướng đi theo từng ngã rẽ hoặc một lộ trình được chiếu sáng trên bản đồ
bằng hệ thống theo dõi GPS trực tiếp.Tìm địa
điểm nhanh chóng

Bấm vào
Bản đồ (Maps) chuyên dụng có ô tìm kiếm của GPS rồi nhập vào tên hoặc
địa chỉ của một địa điểm. Bạn có thể tìm một địa điểm, tìm hướng đi và
nếu muốn, hãy tiếp tục đi theo một lộ trình đã được chiếu sáng bằng
hệ thống theo dõi GPS trực tiếp.


Bản đồ và
la bàn

Địa điểm
hiện tại trên bản đồ và định hướng địa điểm của bạn bằng một chỉ số la
bàn. iPhone 3GS xác định địa điểm gần đúng của bạn qua GPS hoặc bằng
cách lập lưới tam giác cho vị trí của bạn bằng cách sử dụng Wi-Fi và các
trạm ăng ten. Bản đồ trên iPhone cũng cho phép bạn
chuyển đổi qua lại giữa các chế độ xem dữ liệu bản đồ, hình ảnh vệ
tinh, chế độ xem hỗn hợp, hoặc xem đường phố. La bàn kỹ thuật số bên
trong sẽ xoay bản đồ để luôn khớp với hướng mà bạn đang hướng tới.


Nhận biết địa điểm

iPhone
chia sẻ dữ liệu địa điểm với các ứng dụng khác. Sau khi bản đồ có GPS
tìm được địa điểm gần đúng của bạn, iPhone sẽ có thể chia sẻ dữ liệu này
với các thiết bị và ứng dụng khác.Ví dụ, các hình ảnh chụp từ camera
được gắn thẻ có thông tin về địa điểm và các website chia sẻ hình ảnh
sau đó có thể tìm và đăng nơi bạn chụp các ảnh của bạn.-->
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu